25052024Sat
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Department of Sinology-Nom Studies

Department of Sinology-Nom Studies

Department of Sinology-Nom Studies is responsible for teaching the subjects related to Sino, Nom and modern Chinese.

Personnel:

Chair - Nguyễn Đông Triều

Lê Quang Trường
Nguyễn Ngọc Quận
Nguyễn Văn Hoài
Vũ Thị Thanh Trâm