Lê Quang Trường

Lê Quang Trường, PGS (2017), TS (2012, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), Trưởng Khoa; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc. Lĩnh vực chuyên môn: Hán Nôm, Văn học trung đại Việt Nam và văn học Trung Quốc cổ trung đại. Các sách đã xuất bản: Tam tự kinh (2005, dịch và chú giải bản chú của Ngô Mông), Lý Thương Ẩn, lan trong rừng vắng (2008, biên khảo, dịch thuật), đồng dịch giả, tác giả các sách Thi phẩm tập bình (2009, dịch chú Thi phẩm của Chung Vinh và các lời bình), Giáo trình Hán văn thời Lý – Trần (2015), Giáo trình văn tự học chữ Hán (2015), Thơ Nguyễn Hành (2017, hiệu đính, dịch thuật), Việt Nam – giao lưu văn hoá tư tưởng phương Đông (2017, đồng chủ biên), Phan Thanh Giản, trăm năm nhìn lại (2017, tuyển chọn, biên tập), Phật giáo và văn học Bình Định (2018, đồng chủ biên), Thơ Nguyễn Đề tuyển (2019)... Có các bài viết nghiên cứu về Hán Nôm, văn học Hán Nôm Nam Bộ đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế: Nghiên cứu Văn học, Hán Nôm, Thông báo Hán Nôm học, Đại học Sài Gòn, Văn hoá & Du lịch, Xưa & Nay, The World of Chinese Language and Literature國文天地, Journal of Chinese Cultural Studies華人文化研究... Năm 2011, 2012 tham gia chương trình nghiên cứu giảng dạy tiếng Hoa do học viện Văn Tảo, Đài Loan tổ chức tại Đài Loan và Đà Nẵng. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: LÊ QUANG TRƯỜNG

2. Sinh năm: 01-01-1977

3. Chức danh:    Phó giáo sư   Năm phong: 2017

4. Học vị: Tiến sĩ                     Năm bảo vệ: 2012

5. Danh hiệu:

6. Chức vụ hiện nay: Trưởng khoa Văn học, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

7. Cơ quan công tác: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

8. Địa chỉ cơ quan: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

9. Email cá nhân: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành

Thi tốt nghiệp/

Viết luận án tốt nghiệp

Đại học 1995-1999 ĐHKHXH&NV Hán Nôm Phiên dịch Tam tự kinh (bản chú giải của Ngô Mông)
Thạc sỹ 2002-2005 ĐHKHXH&NV Văn học Việt Nam Chất tài tử trong thơ Lý Thương Ẩn và thơ Nguyễn Du
Tiến sỹ 2006-2009 ĐHKHXH&NV Văn học Việt Nam Gia Định Tam Gia Thi trong tiến trình văn học Hán Nôm Nam Bộ

11. Quá trình công tác (chức vụ đã trải qua):  

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
Từ 1999-2000 Trung tâm nghiên cứu Quốc Học Biên tập viên
Từ 2000-2007 Nhà xuất bản Văn Nghệ Biên tập viên
Từ 8/2007-nay Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐHKHXH&NV-TP.HCM Giảng viên
Từ 01/2013-nay Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐHKHXH&NV-TP.HCM Phó Trưởng khoa
Từ 10/2013-nay Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐHKHXH&NV-TP.HCM Phó Trưởng khoa kiêm Trưởng bộ môn Hán Nôm
Từ 15-8-2017 đến nay

Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐHKHXH&NV-TP.HCM

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường ĐHKHXH&NV-TP.HCM

Phó Trưởng khoa kiêm Trưởng bộ môn Hán Nôm

Giám đốc Trung tâm

12. Tu nghiệp nước ngoài, tên học bổng:

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia
1 17-31/7/2011 Học viện Ngôn ngữ Văn Tảo, Đài Loan Chương trình nghiên cứu giảng dạy tiếng Hoa năm 2011
2 25-28/7/2012 Học viện Ngôn ngữ Văn Tảo, Đài Loan và Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Chương trình nghiên cứu giảng dạy tiếng Hoa năm 2012

13. Lĩnh vực chuyên môn: Ngữ văn Hán Nôm Việt Nam, Văn học trung đại Việt Nam

14. Các sách đã xuất bản:

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1

Tam tự kinh (dịch chú từ bản Tam tự kinh chú giải bị yếu của Ngô Mông),

Sách tham khảo   Nxb. Văn Nghệ 2005 Tác giả
2

Thi phẩm tập bình (biên dịch Thi phẩm của Chung Vinh, và tuyển dịch những lời bình về Thi phẩm của các nhà phê bình văn học cổ Trung Quốc)

Sách tham khảo   Nxb. Văn Nghệ 2008 Đồng tác giả (chung với Nguyễn Đình Phức)
3

Lý Thương Ẩn, lan trong rừng vắng (khảo luận và tuyển dịch về tác giả và thơ ca Lý Thương Ẩn)

Chuyên khảo   Nxb. Văn Nghệ 2009 Tác giả
4 Hán văn thời Lý Trần Giáo trình dành cho sinh viên ngành Hán Nôm ISBN:978-604-73-3139-0 Nxb. ĐHQG TPHCM Quý II/2015 Đồng tác giả
5 Văn tự học chữ Hán Giáo trình dành cho sinh viên ngành Ngữ văn Trung Quốc và Hán Nôm ISBN:978-604-73-2969-4 Nxb. ĐHQG TPHCM 01-2015 Đồng tác giả
6 Thơ Nguyễn Hành Sách tham khảo ISBN:978-604-69-7030-9 Nxb. Văn học Quý IV/ 2015 Đồng dịch giả
7 Việt Nam – giao lưu văn hoá tư tưởng phương Đông Nghiên cứu ISBN: 978-604-73-5627-0 Nxb ĐHQG TPHCM 2017 Đồng tác giả
8 Phan Thanh Giản, trăm năm nhìn lại Tham khảo ISBN: 978-604-77-3909-7 Nxb Thế giới 2017

Nhiều tác giả

Nguyễn Hạnh, Lê Quang Trường, Phan Mạnh Hùng, Nguyễn Đông Triều, Cao Văn Thức (tuyển chọn, biên tập)

15. Các đề tài đã thực hiện (chủ nhiệm/ thành viên):

TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

Cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1 Dự án Đầu tư xây dựng Phòng Sưu tầm và Nghiên cứu di sản Hán Nôm (giai đoạn 1) ĐHQG 2010-2011 >3600 Tham gia 2011 Tốt
2 Thơ Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tĩnh, Lê Quang Định: Nghiên cứu và dịch thuật Trường 2012-2013 20 Chủ nhiệm 10-6-2013 Xuất sắc
3 Nghiên cứu cuộc đời và thơ văn Phan Thanh Giản ĐHQG, C2014-18b-03 2014-2016 100 Chủ nhiệm 19-01-2017 Tốt
4 Văn học Hán-Nôm Nam Bộ từ thế kỉ XVII đến đầu thế kỉ XX: sưu tầm, phiên dịch và nghiên cứu Quỹ Khoa học Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) 2014-2016 >700 Thư ký, tham gia 2017 Xuất sắc
5 Sưu tầm, nghiên cứu di sản văn hoá Hán Nôm tỉnh Đồng Tháp Đề tài KHCN cấp tỉnh, Sở KH&CN tỉnh Đồng Tháp 2016-2018 738 Thư ký, thành viên tham gia    
6 Tác gia văn học cổ điển Việt Nam qua công trình của các nhà nghiên cứu Đông Á hiện đại ĐHQG, C2015-18b-05 2015-2017 200 Thư ký, thành viên tham gia    

16. Các bài báo, tham luận hội thảo công bố gần đây (10 năm, trong và ngoài nước):

TT Các bài báo / tham luận trong nước Số hiệu ISSN  
  Lê Quang Trường, Bước đầu tìm hiểu thơ đi sứ của Trịnh Hoài Đức, đăng trên Thông báo Hán Nôm học Năm 2007, Viện Nghiên cứu Hán Nôm Hà Nội, 2008, tr.835- 859.    
  Lê Quang Trường, Ngô Nhân Tĩnh và tâm sự một Nho thần, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 6-2009, tr.57-73. ISSN 1859-2856  
  Lê Quang Trường, Khảo sát tình hình tư liệu và nghiên cứu về Gia Định tam gia thi, in trong Bình luận văn học, niên giám 2009, Nxb. Văn hoá Sài Gòn, 2010, tr.239-269.    
  Lê Quang Trường, Phong cách thơ Ngải Thanh và những ảnh hưởng từ phái tượng trưng, (nghiên cứu và biên dịch), Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 7-2010, tr.151-162. ISSN 1859-2856  
  Lê Quang Trường, Quan niệm văn chương của Gia Định tam gia, Tạp chí Đại học Sài Gòn, số 04-2010, tr.126-136. ISSN 1859-3208  
  Lê Quang Trường, Giới thiệu bài tựa tập Gia Định tam gia thi và diện mạo bản khắc tập thơ, Tạp chí Hán Nôm, số 3-2011, tr.73-82.

ISSN 8066-8639

 
  Lê Quang Trường, Phụng khai tân cảng ký, văn bia ghi việc đào kênh Bảo Định ở Phú Kiết huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang, Tạp chí Hán Nôm, số 5-2012, tr.75-80.

ISSN 8066-8639

 
  Lê Quang Trường, Võ Trường Toản và yếu chỉ giáo dục, Tạp chí Văn hoá du lịch, 2013. ISSN 1809-3720  
  Lê Quang Trường, Lê Quang Định từ chính sử đến những trang thơ, Tạp chí Đại học Sài Gòn, số chuyên đề Bình luận văn học, niên giám 2012, Hội Nghiên cứu và Giảng dạy văn học TP.HCM, 2013, tr.163-172. ISSN 1859-3208  
  Lê Quang Trường, Thăm chùa cổ Tiền Giang, đọc những câu đối hay, Tạp chí Văn hoá du lịch, số 10 (64), 3-2013, tr.54-61. ISSN 1809-3720  
  Lê Quang Trường, Nguyễn Thông, người thầy phát huy học phong Nam Bộ, Tạp chí Văn hoá du lịch, số 14 (68), 11-2013, tr.13-17. ISSN 1809-3720  
  Nguyễn Ngọc Quận – Lê Quang Trường, Tư liệu Hán Nôm Nam Bộ qua một đợt sưu tầm gần đây của Bộ môn Hán Nôm, Khoa Văn học và Ngôn ngữ (ĐH KHXH&NV-TP.HCM), in trong Thông báo Hán Nôm học 2012, Viện nghiên cứu Hán Nôm, NXB Thế giới, Hà Nội, 2014, tr.581-590. NXB Thế giới, Hà Nội, 2014  
  Lê Quang Trường, Đào Trí Phú và hai bài văn bia được phát hiện tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, in trong Thông báo Hán Nôm học 2012, Viện nghiên cứu Hán Nôm, NXB Thế giới, Hà Nội, 2014, tr.779-792. NXB Thế giới, Hà Nội, 2014  
  Đoàn Lê Giang-Lê Quang Trường, Sở Cuồng Lê Dư – học giả tiên phong trong việc nghiên cứu quan hệ Việt Nam và Nhật Bản, Tạp chí Nghiên cứu văn học, ISSN 1859-2856, số 7 (509)-7/2014, tr.66-78 ISSN 1859-2856  
  Lê Quang Trường, Hai ngôi mộ cổ, hai bài văn bia, di tích văn hoá cần được bảo quản, Tạp chí Xưa & Nay, số 453 (11-2014), tr.41-45. ISSN 868-331X  
  Lê Quang Trường, Nguyễn Thị Liên, Quan niệm văn chương của Phan Thanh Giản, Tạp chí Văn hoá và Du lịch, số 7-2016, tr.202-215. ISSN 1809-3720  
  Lê Quang Trường, Phan Thanh Giản với những đóng góp vào văn học Hán Nôm Nam Bộ, Số chuyên đề Bình luận văn học niên san 2016, Tạp chí Đại học Sài Gòn, số 22 (47) - Tháng 12-2016, tr.154-167. ISSN 1859-3208  
  Lê Quang Trường, Phong cách thơ Ngải Thanh và sự ảnh hưởng từ phái tượng trưng, Báo cáo Hội thảo quốc tế Quá trình hiện đại hoá văn học Nhật Bản và các nước khu vực văn hoá chữ Hán: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc (từ cuối TK.XIX đến đầu TK.XX), Tp.HCM.2010.  
  Lê Quang Trường, Trịnh Hoài Đức và tâm sự nho thần triều Nguyễn trên đường đi sứ Trung Quốc, Báo cáo Hội thảo quốc tế Việt Nam – Trung Quốc: mối quan hệ văn hoá, văn học trong lịch sử, Tp.HCM. 9-2011.  
  Nguyễn Ngọc Quận - Lê Quang Trường, Tư liệu Hán Nôm Nam Bộ qua một đợt sưu tầm gần đây của Bộ môn Hán Nôm, Khoa Văn học và Ngôn ngữ (ĐH KHXH&NV-TP.HCM). Hội nghị Thông báo Hán Nôm học, tổ chức tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Hà Nội, 04-12-2012. NXB Thế giới, Hà Nội, 2014
  Lê Quang Trường, Đào Trí Phú và hai bài văn bia được phát hiện tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Hội nghị Thông báo Hán Nôm học, tổ chức tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Hà Nội, 04-12-2012. NXB Thế giới, Hà Nội, 2014
  Đoàn Lê Giang-Lê Quang Trường, Sở Cuồng Lê Dư – học giả tiên phong trong việc nghiên cứu quan hệ Việt Nam – Nhật Bản (Le Du as a Scholar – Pioneer in the Studies of Vietnam – Japan Relations, Báo cáo Hội thảo quốc tế Nghiên cứu văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa thế kỷ 21 (Studies on Vietnamese and Japanese Literature in the Globalization Context of the 21st Century), Tp.HCM.2013. ISBN:978-604-73-3828-3-9
  Lê Quang Trường, Cuộc tranh luận tư tưởng trong Sãi vãi của Nguyễn Cư Trinh, Hội thảo khoa học quốc gia, Thông báo Ngữ văn 2013, tổ chức tại Viện Văn học, Hà Nội, 7-3-2014.  
  Lê Quang Trường, Tư liệu Hán Nôm Nam Bộ: từ thực tế sưu tầm đến tình hình khai thác, nghiên cứu của Khoa Văn học và Ngôn ngữ, ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, Hội nghị Thông báo Ngữ văn 2014, Trường ĐHKHXH&NV TPHCM, 12-2014.  
  Lê Quang Trường, Hà Tiên cô truyện diễn nghĩa ca, một tác phẩm thơ Nôm được tìm thấy ở Nam Bộ, Hội nghị Thông báo Ngữ văn 2014, Trường ĐHKHXH&NV TPHCM, 12-2014.  
  Lê Quang Trường, Hà Đình Nguyễn Thuật qua Mỗi hoài ngâm thảo, Kỷ yếu Hội thảo "Hà Đình Nguyễn Thuật - Danh nhân văn hóa", tổ chức tại Thăng Bình, Quảng Nam, ngày 15-9-2015. UBND huyện Thăng Bình xuất bản, 12-2015, tr.491-510. UBND huyện Thăng Bình xuất bản, 12-2015
  Nguyễn Ngọc Quận - Lê Quang Trường, Để hiểu đúng nhà thơ Hà Đình Nguyễn Thuật (Vấn đề văn bản tác phẩm Hà Đình Nguyễn Thuật), Kỷ yếu Hội thảo  "Hà Đình Nguyễn Thuật - Danh nhân văn hóa", tổ chức tại Thăng Bình, Quảng Nam, ngày 15-9-2015. UBND huyện Thăng Bình xuất bản, 12-2015, tr.587-610. UBND huyện Thăng Bình xuất bản, 12-2015
  Lê Quang Trường, Nguyễn Du qua cảm nhận của Nguyễn Hành, Tham luận in toàn văn trong Kỷ yếu hội thảo quốc gia  Kỷ niệm 250 năm năm sinh Đại thi dân tộc Nguyễn Du (Conference Commemorating the 250th Birth Anniversary of  Vietnam’s National Great Poet Nguyen Du), tổ chức tại Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, TP.HCM, 23-12-2015. Nxb. ĐHQG TPHCM, 12-2015, tr.146-159. ISBN: 978-604-73-3827-6 ISBN: 978-604-73-3827-6
  Lê Quang Trường, “Two types of Sinology Scholars in Vietnam: Institutional and Freelance”, Báo cáo tại Toạ đàm khoa học quốc tế Vietnamese Sinology and Sinologists (越南汉学研究事业口术历史 Nghiên cứu Hán học ở Việt Nam: lịch sử qua lời kể), tổ chức tại Trường ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM, ngày 2 và 3-6-2016  
  Lê Quang Trường, Văn bia Hán Nôm Nam Bộ qua tư liệu điền dã, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ, (2 tập), Trường ĐHKHXH&NV, Trường ĐH Thủ Dầu Một, Viện Văn học đồng tổ chức tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương, ngày 28-10-2016, Nxb ĐHQG TPHCM, 2016, tr.435-443. ISBN: 978-604-73-4665-3 ISBN: 978-604-73-4665-3
  Lê Quang Trường, Hồ Ngọc Minh, Văn bia Long Giang phu tử Trần Hữu Thường trong mạch nguồn văn bia Hán Nôm Nam Bộ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ, (2 tập), Trường ĐHKHXH&NV, Trường ĐH Thủ Dầu Một, Viện Văn học đồng tổ chức tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương, ngày 28-10-2016, Nxb ĐHQG TPHCM, 2016, tr.455-465. ISBN: 978-604-73-4665-3 ISBN: 978-604-73-4665-3
  Lê Quang Trường, Một tư liệu quý trên Nam phong tạp chí để phục dựng hai văn bia quan trọng tại Nam Bộ, in trong Kỷ yếu hội thảo khoa học Nghiên cứu Hán Nôm năm 2017, tổ chức tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội, tháng 9-2017. Nxb Thế giới, 11-2017, tr.255-267. ISBN: 978-604-77-3960-8 ISBN: 978-604-77-3960-8
  Lê Quang Trường, Hiện thực và dự cảm từ những chuyến đi qua thơ Phan Thanh Giản, in trong Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam – giao lưu văn hoá tư tưởng phương Đông, tổ chức tại Trường ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM, ngày 16-11-2017. Nxb ĐHQG TPHCM, 2017, tr.809-838. ISBN: 978-604-73-5627-0 ISBN: 978-604-73-5627-0
  Bài báo / tham luận ngoài nước  
 

黎光長:透過田野調查所收集的越南南部漢喃碑文,國文天地 The World of Chinese Language and Literature, 台灣 ,7-2017,tr.26-35.

ISSN 1015-9975  
  Đoàn Lê Giang, Lê Quang Trường, 越南中國研究者口述歷史之比較研究 Nghiên cứu so sánh lịch sử khẩu thuật của các nhà nghiên cứu Hán học Việt Nam (A Comparative Analysis of the Oral History of Vietnamese Scholars on China Studies), Báo cáo tại Hội thảo Trung Quốc xã hội khoa học luận đàn 2015, Quốc tế Trung Quốc học tri thức sử đích giao lưu dữ đối thoại (中国社会科学论坛(2015),国际中国学知识史的交流与对话), tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc, từ ngày 29 đến 30-10-2015), in trong From Sinology to Post-Chineseness: Intellectual Histories of China, Chinese People, anh Chinese Civilization. Nxb. Khoa học xã hội Trung Quốc 6.2017. tr.210-219.

ISBN:978-7-5203-0755-0

 

17. Các giải thưởng đã nhận:

Bài viết cùng tác giả

Thông tin truy cập

61507314
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
1191
25004
61507314

Thành viên trực tuyến

Đang có 196 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá:140.000đ

  Giá:140.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website