07122022Wed
Last updateWed, 07 Dec 2022 7am

Some similar characteristics between Korean new poetry and Vietnamese new poetry

Prof. Dr. Mai Ngoc Chu

                             (University of Social Sciences & Humanities,

    Vietnam National University in Ha Noi)

 

The paper touched upon some similar characteristics between Korean new poetry and Vietnamese new poetry.

The main content is the following:

- The similarity about the situation in which Korean new poetry and Vietnamese new poetry first appeared, especially about influences from the Western countries and Japan,

- The similarity about the renewals in expression form, especially language.

- The similarity about the expression contents.

 

 

MỘT SỐ ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG GIỮA THƠ MỚI

HÀN QUỐC VÀ THƠ MỚI VIỆT NAM

 

Bài viết đi sâu phân tích một số đặc điểm tương đồng giữa Thơ mới Hàn Quốc và Thơ mới Việt Nam.

Nội dung của bài viết hướng vào những điểm chính như sau:

- Sự tương đồng về bối cảnh ra đời của phong trào Thơ mới Việt Nam và Thơ mới Hàn Quốc, đặc biệt là những ảnh hưởng từ phương Tây và từ Nhật Bản.

          - Sự tương đồng về những cách tân trong hình thức biểu hiện, đặc biệt là về mặt ngôn ngữ.

          - Sự tương đồng về mặt nội dung biểu hiện của Thơ mới Việt Nam và Thơ mới Hàn Quốc.

 

 

GS.TS. Mai Ngọc Chừ

Trưởng Khoa Đông Phương,

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

336 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Online Members

We have 273 guests and no members online

Homepage Data

56139474
Today
Yesterday
All
7275
8590
56139474

Show Visitor IP: 34.229.119.176
07-12-2022 20:07