06022023Mon
Last updateTue, 31 Jan 2023 9am

Chương trình ôn tập thi tuyển NCS

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

TRƯỜNG ĐH KHXH & NV – TP.HCM

CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP THI TUYỂN NCS

Môn chuyên ngành: VĂN HỌC VIỆT NAM

(Dành cho Nghiên cứu sinh)

I.

            1.   Chủ nghĩa yêu nước trong văn học VN thế kỷ X đến đầu thế kỷ XV và Nguyễn Trãi.  

            2.  Trào lưu nhân đạo chủ nghĩa trong văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII, nửa đầu thế kỷ XIX và Nguyễn Du.

           3.   Nội dung và sự chuyển biến của văn học yêu nước chống Pháp giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX.

 

II.

  1. Sự chuyển biến từ văn học cổ trung đại sang văn học cận hiện đại VN trong giai đoạn từ đầu TK XX đến đầu những năm 30 của thế kỷ XX.
  2. Các khuynh hướng của văn học VN giai đoạn những năm 30 đến các mạng Tháng 8.

III.

  1. Thành tựu của nền văn học mới từ sau Cách mạng Tháng 8 đến nay.
  2. Hồ chủ tịch và những hoạt động văn học.