25052024Sat
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Quyết định v/v Áp dụng chuẩn trình độ tiếng Anh và triển khai Chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM đối với đào tạo SĐH từ khóa tuyển đợt 1 năm 2014

 

         Xin xem chi tiết ở tập tin đính kèm.