25052024Sat
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Quyết định v/v bổ sung Chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM (VNU-EPT) công nhận trình độ tiếng Anh đầu ra trong đào tạo trình độ thạc sĩ tại ĐHQG-HCM

 

          Xin xem chi tiết ở tập tin đính kèm.