28052024Tue
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Từ năm 2015, Khoa Văn học và Ngôn ngữ bắt đầu đào tạo Thạc sĩ Lý luận văn học

Ngày 22-12-2014, PGS. TS. Phan Thanh Bình, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. HCM,  đã ký quyết định số 1534/ QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH giao cho Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn nhiệm vụ đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Lý luận văn học (Mã ngành 60 22 01 20). Trước đây Khoa Văn học và Ngôn ngữ của Trường đã mở các ngành Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Ngôn ngữ học và Hán Nôm. Nay, với ngành Lý luận văn học, học viên không chỉ được trang bị kiến thức về các lý thuyết văn học, mỹ học mà còn được rèn luyện phương pháp thực hành viết nhận xét, bình luận về những hiện tượng văn nghệ có tính thời sự. Hồ sơ tuyển sinh vào ngành này bắt đầu nhận từ ngày 19-01-2015 đến ngày 27-3-2015.