30032023Thu
Last updateMon, 03 Apr 2023 12am

Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chứng chỉ ngoại ngữ đối với NCS là người Việt Nam và đối với HVCH, NCS là người nước ngoài

 

Xin xem chi tiết ở link sau: 

http://sdh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=ce22685f-9f02-4449-ac50-81bad8c41410