25042024Thu
Last updateTue, 23 Apr 2024 10am

Thông báo v/v nhập học của học viên cao học và nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2015

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

  KHOA VĂN HỌC & NGÔN NGỮ

 

                                                                        

Số:   /TB -XHNV-VHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

TP. Hồ Chí Minh, ngày  01  tháng 09  năm 2015

 

                     

 

 

 

THÔNG BÁO

          V/v nhập học của học viên cao học và nghiên cứu sinh  đợt  1 năm 2015

________________________

 

          Theo Kế hoạch tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2013, Khoa Văn học và Ngôn ngữ trân trọng kính mời các Anh/Chị học viên cao học và nghiên cứu sinh đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2015 đến tham dự buổi gặp mặt đầu khóa học với Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng các bộ môn và nhận hồ sơ nhập học tại Phòng Tư liệu của Khoa Văn học và Ngôn ngữ (phòng A 211- cơ sở 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1) vào lúc 9g30 ngày 14/09/2015.

          Do tính chất quan trọng của buổi gặp mặt, đề nghị các Anh/Chị học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia đầy đủ và có mặt đúng giờ.

           Trân trọng  kính mời./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP Khoa.

P.TRƯỞNG KHOA

                         (Đã ký )

 

 

 

 

 


 

TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh