28032023Tue
Last updateMon, 27 Mar 2023 9pm

Chữ Nôm trong tuồng “Kim thạch kỳ duyên”

Vì lý do kỹ thuật nên bài này không thể đăng trực tiếp nơi đây được. Xin xem bên mục TÀI LIỆU, BIỂU MẪU, phần TÀI LIỆU THAM KHẢO theo đường link sau: Chữ Nôm trong tuồng Kim thạch kỳ duyên.

Ghi chú: Phải có font chữ Nôm mới đọc được bài này.