28052024Tue
Last updateFri, 24 May 2024 10pm
Title Author Hits
Tính hậu hiện đại trong 'Hạc vàng' của Nhật Chiêu Written by Lê Thị Hồng Nhung Hits: 9618
Thơ-thi pháp và chân dung Written by Huỳnh Như Phương Hits: 13187
Cái bóng và những khoảng trống trong văn chương Written by Nguyễn Nam Hits: 21080
Những đặc điểm của hệ thống lí luận văn học macxít thế kỉ XX Written by Trương Đăng Dung Hits: 12514
Hình thức đa thanh mới qua truyện Nguyễn Huy Thiệp Written by Châu Minh Hùng Hits: 14812
Vấn đề tiếp nhận các yếu tố nghệ thuật của thơ tượng trưng phương Tây trong Thơ Mới Việt Nam 1932-1945 Written by Nguyễn Hữu Hiếu Hits: 17550
Quan niệm của Cao Bá Quát về văn học Written by Nguyễn Ngọc Quận Hits: 17757
Mấy công trình lý luận văn học xuất bản ở Nga những năm gần đây Written by Huỳnh Như Phương Hits: 13939
Văn nghệ và chính trị Written by Lê Ngọc Trà Hits: 13287
Hoài Thanh, tri âm của thi nhân Written by Lê Tiến Dũng Hits: 28453