15072024Mon
Last updateThu, 11 Jul 2024 11am

Nguồn gốc Việt (Nam) của tên 12 con giáp - Hợi gỏi cúi/heo (phần 5A)

Truyền thuyết về đời Hùng Vương thứ 6 kể lại chuyện tổ nghề dệt lụa là công chúa Thiều Hoa, không những đặt nền tảng cho giá trị văn hoá vật chất nhưng còn để lại những vết tích trong ngôn ngữ của dân tộc. Cụ thể là chữ cửi, một dạng chữ Nôm viết bằng bộ mịch  hợp với chữ cải hài thanh như câu '... cửi mắc văng mấy đoạn sầu ...' (Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập) hay '... đường sá bằng mắc cửi ...' (Truyền Kỳ Mạn Lục). Ca dao tục ngữ Việt Nam dùng nhiều hình ảnh và ý tưởng về khung cửi như

Anh về đi học cho ngoan

Để em cửi vải kiếm quan tiền dài (xài)

Hay

Phồn hoa thứ nhất Long Thành

Phố giăng mắc cửi đường quanh bàn cờ

 ...

 

 Xin xem toàn văn ở tập tin đính kèm./.

Nguon: http://www.vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=16149