La Mai Thi Gia, TS (2014, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), Trưởng Bộ môn, chuyên ngành Văn hoá dân gian, hướng nghiên cứu: Văn hóa, văn học dân gian Việt Nam và Nam Bộ, nghiên cứu so sánh văn học dân gian các nước. Tham gia biên soạn và nhận giải thưởng của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho các công trình như Motif trong nghiên cứu truyện kể dân gian: Lý thuyết và ứng dụng (giải 2B, tác giả, xuất bản năm 2015, NXB ĐHQGHN); Văn học dân gian Bến Tre ( giải nhất, đồng biên soạn, xuất bản năm 2015, NXBKHXHHN); Văn học dân gian An Giang (giải 2A, đồng biên soạn, xuất bản năm 2016, NXBKHXHHN); Văn học dân gian Tiền Giang (giải 3A, chủ biên, xuất bản năm 2019, NXB Tổng hợp TPHCM). Đồng dịch giả tuyển tập Ngụ ngôn Hàn Quốc (xuất bản năm 2014, NXB VHVN TPHCM). Có nhiều bài nghiên cứu về văn học và văn học dân gian in trong các sách nghiên cứu chung, kỷ yếu hội thảo khoa học và trên các tạp chí Nghiên cứu văn học, Văn học nước ngoài, Bình luận văn học, Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Khoa học và công nghệ… E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lê Thị Thanh Vy, ThS (2013, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), TS (2020, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), hướng nghiên cứu: Lý thuyết văn hóa dân gian, Văn học dân gian Việt Nam, Văn hóa dân gian đương đại. Là đồng tác giả một số công trình: Văn học dân gian Châu Đốc, Văn học dân gian An Giang, Văn học dân gian Bến Tre (đoạt giải của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam năm 2009, 2010 và 2012), Những vấn đề ngôn ngữ và văn học Nam Bộ. Có một số bài viết đăng trên Nghiên cứu văn học, Bình luận văn học. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

vanhoadangian

VĂN HOÁ DÂN GIAN

Từ 1995  đến 2002 là bộ môn Văn hóa học và Văn hóa dân gian với nhiệm vụ phụ trách đào tạo hệ Đại học các môn cơ sở văn hóa Việt Nam, Văn hóa dân gian Nam Bộ, Văn học dân gian Việt Nam, Thi pháp ca dao, Truyện cổ tích dưới mắt các nhà khoa học...

Danh mục website