Van hoc viet nam

VĂN HỌC VIỆT NAM

Bộ môn Văn học Việt Nam trước đây có tên là Bộ môn Văn học Việt Nam và Lý luận văn học. Từ năm 2007, do nhu cầu phát triển của Khoa, bộ phận Lý luận văn học và các giảng viên của bộ phận này đã tách ra để thành lập Bộ mộn Lý luận và Phê bình văn học.

Bài viết cùng tác giả

Danh mục website