Vũ Xuân Bạch Dương

Vũ Xuân Bạch Dương, ThS (2011, Trường ĐH Chinan, Đài Loan), lĩnh vực chuyên môn: Văn học cổ Việt Nam và Trung Quốc, Tiếng Hán hiện đại. Có một số bài đăng kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế. Năm 2012 và 2013, cô tham gia giảng dạy tiếng Việt và giới thiệu lịch sử, văn hoá dân gian Việt Nam tại các trường tiểu học Đài Loan theo kế hoạch chương trình Văn hoá giáo dục đối với Tân Trú Dân của chính phủ Đài Loan. Hiện đang là nghiên cứu sinh tại Khoa Đông Nam Á, Đại học Quốc tế Chinan (Đài Loan).

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vu Xuan Bach Duong

 

Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh

   

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: VŨ XUÂN BẠCH DƯƠNG

2. Ngày sinh: 11/02/1980

3. Nơi sinh: Biên Hòa

4. Nam/nữ: N

5. Nơi đang công tác:

Trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. HCM

Phòng/Ban/Trung tâm:

Khoa/Bộ môn: Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Bộ môn Hán Nôm

Chức vụ: Giảng viên

 

6. Học vị: Thạc s               năm đạt: 2012

7. Học hàm: GV            năm phong: 2003

8. Liên lạc:

Cơ quan Cá nhân
Địa chỉ Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. HCM
Tel/Fax

Tel: 08.38293828 (Ext. ….)

Fax: 08.38221903

        
Email //vn.mc761.mail.yahoo.com/mc/compose?to=This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website khoavanhoc-ngonngu.edu.vn

9. Trình độ ngoại ngữ:

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu
Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB
1 Tiếng Anh     X   X     X       X
2 Hán văn           X   X     X  
3 Hoa văn X     X     X     X    

10. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
2002- nay Bộ môn Hán Nôm Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học KHXH và NV TP.HCM Giảng viên
2002-2006 Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học KHXH và NV TP.HCM Chủ nhiệm CLB Thư pháp Trường+Khoa
2002-2008 Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học KHXH và NV TP.HCM Thư ký Khoa
2002-2007 Bộ môn tiếng Hoa, Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại học KHXH và NV TP.HCM Giáo viên tiếng Hoa Phồn thể và Giản thể

11. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành

Viết luận án tốt nghiệp

Đại học 1997- 2001 ĐH KHXH&NV TP.HCM Hán Nôm

Giới thiệu và phiên dịch “Thi phẩm” của Chung Vinh

Thạc sĩ 2008-2012 ĐH Quốc tế Chinan-Đài Loan Ngữ văn Trung Quốc

Thơ văn và tư tưởng của

Tuệ Trung Thượng Sĩ đời Trần

Nghiên cứu sinh tiến sĩ 2012-nay ĐH Quốc tế Chinan-Đài Loan Đông Nam Á học Thơ văn Thiền phái Trúc Lâm trong mối tương quan với Văn học Đông Á

12. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu

Lĩnh vực chuyên môn:

- Lĩnh vực: Ngữ văn học cổ điển, Tiếng Hán hiện đại

- Chuyên ngành: Hán Nôm

- Chuyên môn: Nghiên cứu và giảng dạy Hán Nôm

Hướng nghiên cứu:

- Ngữ văn học cổ điển Việt Nam và Trung Quốc

- Phật giáo Trung Hoa và Đông Nam Á

- Thiền học Việt Nam và Trung Quốc

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Quá trình nghiên cứu

TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

Cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1
2

2. Quá trình giảng dạy (hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh)

TT Tên HVCH, NCS Tên luận văn, luận án Năm đã bảo vệ Bậc đào tạo Sản phẩm của luận văn/luận án
1
2

III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học

1.1 Sách xuất bản quốc tế

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1
2

1.2. Sách xuất bản trong nước

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1 Nghiên cứu lý luận phê bình văn học cổ Trung Quốc Chuyên khảo Nbx Văn Nghệ 2007 Đồng tác giả
2

2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISI/ ISSN Điểm IF
1
2

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Điểm IF
1 Vũ Xuân Bạch Dương, “Cảm hứng xuân trong thơ chữ Hán Ức Trai”, Tập san KHXH&NV, Trường ĐH KHXH&NV Tp.HCM, số 33. 2005
2 Vũ Xuân Bạch Dương, “Chung Vinh và Thi phẩm”, Tạp chí Tài Hoa Trẻ, số 253, Báo Giáo dục và Thời đại, Bộ Giáo Dục và Đào tạo. 05/03/2003
3 Vũ Xuân Bạch Dương, “Đạo trị nước của Lão Tử”, Tạp Chí Tài Hoa Trẻ, số 295+296, Báo Giáo dục và Thời đại, Bộ Giáo Dục và Đào tạo. 28/12/2003
4 Vũ Xuân Bạch Dương,   “Cảm nhận về bài Mạn thuật IV của Nguyễn Trãi”, Tạp chí Tài Hoa Trẻ, số 295+296, Báo Giáo dục và Thời đại, Bộ Giáo Dục và Đào tạo. 07/01/2004
5 Vũ Xuân Bạch Dương, “Trần Văn Giáp và những bài viết trên tạp chí Nghiên cứu lịch sử”(Phần 1), Tạp chí Tài Hoa Trẻ, số 310, Báo Giáo dục và Thời đại, Bộ Giáo Dục và Đào tạo. 07/04/2004
6 Vũ Xuân Bạch Dương, “Trần Văn Giáp và những bài viết trên tạp chí Nghiên cứu lịch sử”(Phần 2), Tạp chí Tài Hoa Trẻ, số 311, Báo Giáo dục và Thời đại, Bộ Giáo Dục và Đào tạo. 14/04/2004
7 Vũ Xuân Bạch Dương, “Trần Văn Giáp và những bài viết trên tạp chí Nghiên cứu lịch sử”(Phần 3), Tạp chí Tài Hoa Trẻ, số 312+313, Báo Giáo dục và Thời đại, Bộ Giáo Dục và Đào tạo. 28/04/2004
8 Vũ Xuân Bạch Dương, “Nguồn gốc của Tết (truyện dịch)”, Tạp chí Tài Hoa Trẻ, số 407, Báo Giáo dục và Thời đại, Bộ Giáo Dục và Đào tạo. 15/02/2006
9 Vũ Xuân Bạch Dương, “Truyện cổ Đài Loan (truyện dịch)”, Tạp chíTài Hoa Trẻ, số 437, Báo Giáo dục và Thời đại, Bộ Giáo Dục và Đào tạo. 13/09/2006

10 Vũ Xuân Bạch Dương, “Truyện cổ Đài Loan (truyện dịch”, Tạp chí Tài Hoa Trẻ, số 432, Báo Giáo dục và Thời đại, Bộ Giáo Dục và Đào tạo. 09/08/2006
11 Vũ Xuân Bạch Dương, “Tâm trạng Đỗ Phủ qua Lữ dạ thư hoài”, Tạp chí Tài Hoa Trẻ, số 440, Báo Giáo dục và Thời đại. 04/10/2006
12 Vũ Xuân Bạch Dương, “Truyện cổ Đài Loan (truyện dịch)”, Tạp chí Tài Hoa Trẻ, số 449, Báo Giáo dục và Thời đại. 06/12/2006
13 Vũ Xuân Bạch Dương, “Sự tích ông Táo (truyện dịch)”, Tạp chí Tài Hoa Trẻ, số 459, Báo Giáo dục và Thời đại. 14/02/2007
14 Vũ Xuân Bạch Dương, “Truyện cổ Đài Loan (truyện dịch)”, Tạp chí Tài Hoa Trẻ, số 545, Báo Giáo dục và Thời đại. 08/10/2008
15 Vũ Xuân Bạch Dương, “Trà đầy tràn ra rồi (truyện dịch)”, Tạp chí Tài Hoa Trẻ, số 581, Báo Giáo dục và Thời đại. 17/06/2009

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

ISBN

Ghi chú
1 Vũ Xuân Bạch Dương, Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Kỷ niệm 1.300 năm sinh thi hào Đỗ Phủ”紀念著名詩人杜甫誕生1.300周年國際研討會紀要 (4 bài phiên dịch: tr.55-86; tr.242-272; tr.273-311; tr.312-344), Trung tâm nghiên cứu quốc học, Nxb Văn Học, 2013. 978-604-69-0549-3
2 武春白楊,“試探白居易詩中之禪意”,頁95-112,第十六屆研究生校內論文發表會論文集,2011年11月29日,台灣省南投縣埔里鎮國立暨南國際大學中國語文學系。
3

武春白楊, “竹林禪派與越南佛教歷史概括”,近世東亞文化意象與使節交流國際學術研討會論文集,台灣省台北市中央研究院歷史語言研究所 704 會議室2012 年 12 月 20 日。

4 武春白楊, “台灣淨土宗思想與實踐之修法:以靈巖山寺、南林僧尼苑與台中蓮社為例”,頁1847-1864,2014年01月10日,宗教實踐與文學創作─中國宗教文學史編撰國際學術研討會論文集,卷三,台灣省高雄市佛光山、佛陀紀念館

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản và năm xuất bản Ghi chú  
1 Vũ Xuân Bạch Dương, Trần Văn Giáp và những bài viết trên tạp chí Nghiên cứu lịch sử, Hội nghị Kỷ niệm 60 năm ngày sinh của Trần Văn Giáp, 11/2002, Bộ môn Hán Nôm, Khoa Văn học&Ngôn ngữ, ĐH KHXH&NV, Tp.HCM. 11/2002  
2 Vũ Xuân Bạch Dương, Chu Hy và lý luận của phái Lý học gia (phiên dịch), Hội nghị Cái nhìn mới về lý luận văn học cổ điển Trung Quốc, 12/2006, Bộ môn Lý luận và phê bình văn học, Khoa văn học&ngôn ngữ, Đh KHXH&NV, Tp.HCM 12/2006 Đồng tác giả phiên dịch
3 Vũ Xuân Bạch Dương, Giới thiệu Chung Vinh và Thi phẩm, Hội nghị Cái nhìn mới về lý luận văn học cổ điển Trung Quốc, 12/2006, Bộ môn Lý luận và phê bình văn học, Khoa văn học&ngôn ngữ, ĐH KHXH&NV, Tp.HCM.

12/2006

 
4 Vũ Xuân Bạch Dương, Chữ Nôm thần kỳ cổ xưa của dân tộc Kinh (phiên dịch), Hội nghị Nghiên cứu Hán Nôm và văn hóa Việt Nam, 06/2009, Khoa Văn học & Ngôn ngữ, ĐH KHXH&NV, Tp.HCM

06/2009

 
5 Vũ Xuân Bạch Dương, Nguồn gốc của tiếng Việt Nam (phiên dịch), Hội nghị Nghiên cứu Hán Nôm và văn hóa Việt Nam, 06/2009, Khoa Văn học & Ngôn ngữ, ĐH KHXH&NV, Tp.HCM

06/2009

 

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG

1. Các giải thưởng về Khoa học và Công nghệ các cấp đã đạt được

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp Năm cấp
1 Giải thưởng giáo viên hướng dẫn sinh viên viên nghiên cứu khoa học cấp Trường

Giải nhất

Trường ĐH KHXH&NV 2005
2 Giải thưởng giáo viên hướng dẫn sinh viên viên nghiên cứu khoa học cấp Trường

Giải nhất

Trường ĐH KHXH&NV 2006
            

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent)

TT Tên bằng

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1
2

3. Bằng giải pháp hữu ích

TT Tên giải pháp

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1
2

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa kết quả nghiên cứu

TT

Tên công nghệ/ giải pháp hữu ích

đã chuyển giao

Hình thức, quy mô, địa chỉ

áp dụng

Năm chuyển giao

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

1
2

V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình nghiên cứu và chuyển giao KH&CN trong và ngoài nước

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh
1 2008-2012 Học Thạc sỹ tại khoa Trung văn, ĐH Quốc tế Chinan, Đài Loan Học viên Cao học
2 2012-nay Học Tiến sỹ tại khoa Đông Nam Á, ĐH Quốc tế Chinan, Đài Loan Nghiên cứu sinh Tiến sỹ

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh
1 2003-nay Hội Nghiên cứu và Giảng dạy văn học TP.HCM Hội viên
2

3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia
1 2007-2008 ĐH Lạc Hồng Giáo viên Thỉnh giảng môn Tiếng Hán hiện đại
2 2001-2007 Trung tâm Ngoại ngữ trường ĐH KHXH&NV, Tp.HCM, Bộ môn Tiếng Hoa Giáo viên tiếng Hoa Phồn thể và Giản thể
3

2004-2005

ĐH Văn Hiến Tp. HCM

Giáo viên Thỉnh giảng môn Hán văn cơ sở

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2016

                                                                           (Vui lòng ghi rõ ngày cập nhật cuối cùng)

Thông tin truy cập

48214520
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
4189
8970
48214520

Thành viên trực tuyến

Đang có 262 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website