Vũ Thị Thanh Trâm

Vũ Thị Thanh Trâm, TS (2019, Trường Đại học Quốc lập Thành Công/ Cheng Kung, Đài Loan), chuyên ngành Hán Nôm, Văn học cổ Trung Quốc. Có một số bài viết về văn học, văn hoá Việt Nam, Trung Quốc trên tạp chí Nghiên cứu Văn học, Bình luận văn học, sách Huyền thoại và Văn học...

Năm 2007, tham gia chương trình tu nghiệp Hán ngữ tại trường Đại học Bình Đông, Đài Loan với học bổng của Bộ Giáo dục Đài Loan. 

Năm 2010-2019: nghiên cứu sinh tại trường ĐH Quốc lập Thành Công (Đài Loan) với học bổng của Bộ Giáo dục Đài Loan, học bổng của Trường ĐH Quốc lập Thành Công (Đài Loan).

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vu Thi Thanh Tram 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: VŨ THỊ THANH TRÂM                      Giới tính:       Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 30/08/1982                    Nơi sinh:        Tp. Hồ Chí Minh

Quê quán: Ninh Bình                                          Dân tộc:         Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                      Năm, nước nhận học vị: 2019, Đài Loan

Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp Hồ Chí Minh

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.    Đại học:

Hệ đào tạo:  Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp Hồ Chí Minh.

Ngành học:  Ngữ văn Hán Nôm  

Nước đào tạo: Việt Nam                  Năm tốt nghiệp: 2004

2.    Sau đại học

-       Bằng Thạc sĩ chuyên ngành:    Văn học Việt Nam        Năm cấp bằng: 2009

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp Hồ Chí Minh

-       Bằng Tiến sĩ chuyên ngành: Văn học (Ngữ văn Trung Quốc)        Năm cấp bằng: 2019

Nơi đào tạo: Trường Đại học Quốc lập Thành Công (Đài Loan).

-       Tên luận án bậc cao nhất: Nghiên cứu Việt Nam “Cổ Duệ Từ” của Nguyễn Miên Thẩm 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2004-nay Trường ĐH KHXH&NV TP HCM Giảng viên

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

-Vũ Thị Thanh Trâm, Phương thức tiếp cận huyền thoại của các học giả Trung Quốc, “Huyền thoại và Văn học”, Nxb ĐHQG Tp HCM, 2007.

-Vũ Thị Thanh Trâm, Một số phương thức thư tịch cổ Việt Nam truyền vào Trung Quốc, “Bình luận văn học”, Nxb Văn hóa Sài Gòn, 2009.

-Vũ Thị Thanh Trâm, Tìm hiểu ý nghĩa trầu cau trong nghi thức hôn nhân ở hai nước Việt-Trung, Hội thảo quốc tế “Việt Nam và Trung Quốc - Những quan hệ văn hoá, văn học trong lịch sử”, ĐH KHXH và NV Tp.HCM, 2011.

-Vũ Thị Thanh Trâm, Thành quả nghiên cứu tiểu thuyết Hán văn Nhật Bản tại Trung Quốc, Đài Loan, “Nghiên cứu văn học”, số 2-2012, tr. 150-157.

Vũ Thị Thanh Trâm, Điền từ Nhật Bản và những hướng nghiên cứu, “Nghiên cứu văn học”, số 5-2014, tr. 63-67.

-Vũ Thị Thanh Trâm, Tình hình nghiên cứu Kim Vân Kiều Truyện, Truyện Kiều tại Đài Loan, “Đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Du”, Nxb ĐHQG Tp HCM, 2015.

-武氏青簪:〈越南學界對《詩經》研究概況初探——從二十世紀初期談起〉《興國學報》第6期,2015,頁127-140。(ISSN-1814-5175)   (Đài Loan)

-武氏青簪:〈越南填詞研究概況之回顧〉,「海東論壇」(臺南:國立成功大學,2016) 。(Đài Loan)

-武氏青簪:〈越南填詞與詞學研究概述〉《雲漢期刊》第33期,2016,頁56-83。(ISSN 1997-6860) (Đài Loan)

-武氏青簪:〈中越文化交流——從越南詞學及相關評論談起,收入林登順主編:《賦學國際學術研討論輯》(臺南:國立臺南大學,2016),頁265-286。(ISSN 986-04-9847-4) (Đài Loan)

-武氏青簪:〈越南阮朝宮廷詞人群體述評〉《成大中文學報》第64期,2019,頁63-98。(ISSN 18170021)

- 武氏青簪:〈越南使節吳時位未及獻上的祝福詞〉《國文天地》第424期,2020,頁16-20。(ISSN 978-986-478-324-3) (Đài Loan)

Thông tin truy cập

61417088
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
5070
7114
61417088

Thành viên trực tuyến

Đang có 219 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá:140.000đ

  Giá:140.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website