Võ Văn Nhơn

Võ Văn Nhơn, PGS (2013), TS (2008, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM),  chuyên ngành Văn học Việt Nam hiện đại. Tác giả và đồng tác giả các sách: Văn học quốc ngữ trước 1945 ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Hồ-Mộng Tuyết, Văn chương phương Nam – Một vài bổ khuyết … Có một số bài viết về văn học Nam Bộ trên các tạp chí Nghiên cứu văn học, Phát triển khoa học và công nghệKhoa học xã hội TP. Hồ Chí Minh, Southeast Asia Journal, Chroniques du Çà et là Giáo sư thỉnh giảng Trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc (Hankuk University of Foreign Studies) năm học 2010-2011. Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Võ Văn Nhơn

2. Sinh năm: 1956

3. Chức danh:        Phó giáo sư                        Năm phong:  2013

4. Học vị:        Tiến sĩ              Năm bảo vệ: 2008

5. Danh hiệu:

6. Chức vụ hiện nay:

7. Cơ quan công tác: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

8. Địa chỉ cơ quan: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. HCM

9. Email cá nhân: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành

Thi tốt nghiệp/

Viết luận án tốt nghiệp

Đại học 1973 - 1975 Đại học Văn Khoa Sài Gòn Triết học  
Đại học 1975 - 1977 Đại học Tổng hợp TP.HCM Văn học  
Đại học 1977 - 1979 Đại học Tổng hợp Hà Nội Văn học Sự chuyển biến phong cách trong thơ Chế Lan Viên
Tiến sỹ 2008 Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Lý thuyết và lịch sử văn học Tiểu thuyết Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

 

11. Quá trình công tác (chức vụ đã trải qua):  

-Trưởng Bộ môn Văn học Việt Nam và Lý luận văn học

- Phó Trưởng Khoa Văn học và Ngôn ngữ

- Trưởng Bộ môn Văn học Việt Nam

12. Tu nghiệp nước ngoài, tên học bổng:

13. Lĩnh vực chuyên môn:

- Văn học Việt Nam hiện đại

- Văn học Nam Bộ

14. Các sách đã xuất bản:

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1 Đông Hồ-Mộng Tuyết     Nxb Hội Nhà Văn 1992 Tác giả
2 Văn học quốc ngữ trước 1945 ở Thành phố Hồ Chí Minh     Nxb Tổng hợp TP. HCM – Nxb Văn hóa Sài Gòn. 2007 Tác giả
3 Vũ Bằng – Hà Nội trong cơn lốc     Nxb Phụ nữ 2010 Sưu tầm và biên soạn
4 Vũ Bằng – Văn hóa gỡ     Nxb Phụ nữ 2012 Sưu tầm và biên soạn (với Hà Minh Châu)
5

Hồ Biểu Chánh – người mở đường cho tiểu thuyết Việt Nam hiện đại

    Nxb Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh 2006 Đồng tác giả
6 Gia Định báo – tờ báo Việt ngữ đầu tiên     Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 2006 Đồng tác giả
7 Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh     Nxb Tổng hợp TP. HCM 2011 Đồng tác giả
8

Nam bộ nhìn từ văn hóa, văn học và ngôn ngữ

 

    Nxb Khoa học xã hội 2011 Đồng tác giả
9 Phụ nữ Việt Nam trong  Phụ nữ Việt Nam thời Pháp thuộc (1862-1945)     Nxb Phụ nữ            2012 Đồng tác giả
10 Đặng Văn Bảy – Nam nữ bình quyền     Nxb Hồng Đức – Đại học Hoa Sen 2014 Hiệu đính
11 Văn chương phương Nam – Một vài bổ khuyết     Nxb Tổng hợp TP. HCM 2016 Đồng tác giả
12 Hoàng Văn Bổn – Người của vùng đất ven sông     Nxb Đồng Nai 2016 Đồng tác giả
13 Chữ Quốc ngữ: sự hình thành, phát triển và đóng góp vào văn hóa Việt Nam     Nxb Đại học Quốc gia TP. HCM 2017 Đồng tác giả

15. Các đề tài đã thực hiện (chủ nhiệm/ thành viên):

TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

Cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1 Những vấn đề và thành tựu của văn học Việt Nam thời kỳ 1945-1975

B 94-07-26

Bộ Giáo dục và Đào tạo

1996-1997   Tham gia 14.3.1997 Tốt
2 Khảo sát, đánh giá, bảo tồn di sản văn học quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX

B2005-18b-07-TĐ

Cấp trọng điểm Đại học Quốc gia TP. HCM

2004-2007   Tham gia 28.11.2009 Tốt
3 Khảo sát, đánh giá, bảo tồn văn học quốc ngữ Nam Bộ 1930-1945

B2008-08b-01-TĐ

Cấp trọng điểm ĐHQG

2008-2010   Tham gia 22.3.2012 Tốt
4 Nghiên cứu mới về văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 Cấp trường 2008-2009   Chủ nhiệm 03.6.2010 Tốt
5 Sưu tầm, khảo sát và đánh giá văn học Nam Bộ 1945 - 1954

B2009-18b-03TĐ

Cấp trọng điểm Đại học Quốc gia TP. HCM

2009-2011   Chủ nhiệm 18.7.2012 Xuất sắc
6

Hoạt động Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình Văn học ở Nam Bộ từ 1865 đến 1954 (Sưu tầm, tuyển chọn và nghiên cứu)

B2013-18b-05

Cấp trọng điểm Đại học Quốc gia TP. HCM

2013 - 2016   Tham gia 25.4.2017 Xuất sắc
7 Sự du nhập các lý thuyết văn học phương Tây vào Miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1975

VII1.2-2012-08

Cấp quốc gia

Nafosted

2013-2016   Tham gia 29.3.2017 Tốt

16. Các bài báo, tham luận hội thảo công bố gần đây (10 năm, trong và ngoài nước):

16.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISI/ ISSN Điểm IF
1 Võ Văn Nhơn, Ảnh hưởng của tiểu thuyết nước ngoài đối với sự hình thành và phát triển nền tiểu thuyết Nam Kỳ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (The influence of foreign novels on the formation and development of the novels in “Quoc ngu” (Vietnamese Roman Alphabet) in Cochinchina from the late 19th to the early 20th century, Southeast Asia Journal, Vol. 21, No.1, tr. 209-227. 2011   1255-4738  
2 Võ Văn Nhơn – Nguyễn Thị Phương Thúy, La littérature commerciale à Ho Chi Minh – ville, Chroniques du Çà et là, Numéro 12, tr. 91-103. 2017  

ISSN 2257 – 0039

 ISBN 979 – 10 – 93732 – 18 – 3

 

 

16.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Điểm IF
1 Võ Văn Nhơn – Nguyễn Thị Phương Thúy, Nhà văn Trúc Hà – Một trong “Hà Tiên tứ tuyệt”, Bình luận văn học, Nxb Văn hóa Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, tr. 292-306 (2009). 2009      
2 Võ Văn Nhơn, Văn học dịch ở Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Phát triển khoa học và công nghệ 13, tr. 5-12 (2010) 2010   1859-0218  
3 Võ Văn Nhơn, Tiểu thuyết hành động vào đầu thế kỷ XX ở Nam Bộ , Khoa học Xã hội  6 (154), tr. 28-32 (2011). 2011   1859-0136  
4 Võ Văn Nhơn – Nguyễn Thị Phương Thúy, Vũ Anh Khanh – cây bút hàng đầu của dòng văn chương tranh đấu miền Nam 1945-1954, Nghiên cứu văn học 1, tr. 45-58 (2012) 2012   1859-2856  
5 Võ Văn Nhơn, Hạn mạn du ký của Nguyễn Bá Trác - thiên ký sự về các nước Đông Á đầu thế kỷ XX, Nghiên cứu văn học 5, tr. 18-23 (2014) 2014   1859-2856  
6 Võ Văn Nhơn, Hà Hương phong nguyệt-quyển tiểu thuyết quốc ngữ đầu tiên của Nam Bộ, Nghiên cứu văn học 4, tr. 51-58 (2015) 2015   0494-6928  
7 Võ Văn Nhơn – Nguyễn Thị Phương Thúy, Văn học thị trường ở TP. Hồ Chí Minh, Nghiên cứu văn học 9, tr. 89 -104 (2015) 2015   0494-6928  
8 Võ Văn Nhơn, Quan niệm về tiểu thuyết của các nhà văn  Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Khoa học Xã hội  9+10 (205-206), tr. 158-165 (2015). 2015   1859-0136  
9 Võ Văn Nhơn, Hồ Biểu Chánh - Nhà văn đến hiện đại từ truyền thống, Đại học Sài Gòn 13 (38), số chuyên đề Bình luận văn học, niên san 2015, tr. 46-50  (2016) 2016   1859-3208  
10 Võ Văn Nhơn – Đoàn Lê Giang, Đi tìm đặc điểm văn học quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, Đại học Sài Gòn 13 (38), số chuyên đề Bình luận văn học, niên san 2015 tr. 64-71 (2016) 2016   1859-3208  
11 Võ Văn Nhơn, Sự nghiệp nghiên cứu, phê bình của Đông Hồ, Đại học Sài Gòn 15 (40), tr. 19-26 (2016) 2016   1859-3208  
12 Võ Văn Nhơn, Bối cảnh xã hội - văn hóa và hoạt động nghiên cứu phê bình, sáng tác văn học ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1975, Đại học Văn Hiến 11, tr.23-29 (2016) 2016   1859-2961  
13 Võ Văn Nhơn, Đặc điểm của văn học Nam Bộ 1945-1954, Kỷ yếu Hội thảo Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ (tập 2), Nxb Đại học Quốc gia TP. HCM, tr. 837-846. 2016  

ISBN 978-604-73-4665-3

 
14 Võ Văn Nhơn, Tiểu thuyết Quốc ngữ Nam Bộ nửa cuối thế kỷ thứ XIX đầu thế kỷ XX – Một số vấn đề còn tranh cãi, Khoa học Đại học Thủ Dầu Một 4 (29), tr. 58-66. 2016   1859-4433  
15 Võ Văn Nhơn, Đóng góp của Hoàng Văn Bổn cho tiểu thuyết kháng chiến, in trong sách Người của vùng đất ven sông - Hoàng Văn Bổn , Nxb Đồng Nai, tr. 23-29 2016  

ISBN 978-604-52-5015-5

 
16 Võ Văn Nhơn, Ngôn ngữ tiểu thuyết Quốc ngữ Nam Bộ cuối thể kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, in trong sách Chữ Quốc ngữ: sự hình thành, phát triển và đóng góp vào văn hóa Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia TP. HCM, 2017    

ISBN 978-604-73-4663-9

 

16.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

ISBN

Ghi chú
1 Võ Văn Nhơn, Văn học dịch ở Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (Translated Literature in Cochinchina in the Late 19th and the Early 20th Century), Hội thảo quốc tế “Quá trình hiện đại hoá văn học Nhật Bản và các nước khu vực văn hoá chữ Hán:  Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc”, ngày 18 – 19/3/2010, TP. Hồ Chí Minh.      
2 Võ Văn Nhơn, Ảnh hưởng của tiểu thuyết Trung Quốc đối với sự hình thành và phát triển nền tiểu thuyết quốc ngữ ở Nam Kỳ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (The influence of Chinese novels on the formation and development of the novels in “Quoc ngu” (Vietnamese Roman Alphabet) in Cochinchina from the late 19th th to the early 20th century), Hội thảo quốc tế Việt Nam - Trung Quốc: Những quan hệ văn hóa, văn học trong lịch sử, ngày 16/9/2011, TP. Hồ Chí Minh.      
3 Võ Văn Nhơn, Hạn mạn du ký của Nguyễn Bá Trác - thiên ký sự về các nước Đông Á đầu thế kỷ XX (Idle Journeys by Nguyen Ba Trac, a journeys  about East Asian countries in the early 20th century), Hội thảo khoa học Quốc tế “Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh Đông Á”, ngày 6-7/ 12/ 2011 tại TP. Hồ Chí Minh.      

 

16.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản và năm xuất bản Ghi chú
1 Võ Văn Nhơn, Một nhà văn nữ Nam Bộ tranh đấu cho nữ quyền vào đầu thế kỷ XX,Hội thảo Nam Bộ: Nhìn từ văn hóa, văn học và ngôn ngữ, Viện Phát triển Bền vững Vùng Nam Bộ, 5.2010, TP. HCM.      
2 Võ Văn Nhơn, Đôi thi sĩ đất Hà Tiên và Thăng Long – Hà Nội, “Văn học, Phật giáo và 1000 năm Thăng Long”, 8.2010, Bình Dương.      
3 Võ Văn Nhơn, Đóng góp của các nhà văn Đông Nam bộ vào quá trình hiện đại hóa văn học dân tộc vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Hội thảo Khoa học xã hội và phát triển bền vững Đông Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội Việt Nam - Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, 12 – 13. 7. 2012, Biên Hòa.      
4 Võ Văn Nhơn, Trương Vĩnh Ký – Người bắc cầu giao lưu văn hóa Đông Tây, Hội thảo "Văn hóa Nam Bộ trên bình diện giao tiếp", Trung tâm Nghiên cứu văn hóa - Viện Phát triển Bền vững Vùng Nam Bộ và Khoa Sư phạm – Đại học Cần Thơ, 21.12. 2012, Cần Thơ.      
5 Võ Văn Nhơn – Nguyễn Thị Phương Thúy, Văn học thị trường ở TP. HCM, Hội thảo “Sáng tác văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới: thực trạng và triển vọng”, Viện Văn học, 28.5.2015, Hà Nội      
6 Võ Văn Nhơn, Hồ Biểu Chánh - Nhà văn đến hiện đại từ truyền thống, Hội thảo “Giá trị văn học trong các tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh”, Tỉnh ủy Tiền Giang,  27 tháng 8 năm 2015.      
7 Võ Văn Nhơn, Quan niệm về tiểu thuyết của các nhà văn Nam Bộ cuối thế kỷ IX đầu thế kỷ XX Viện Khoa học xã hội, Hội thảo “40 năm khoa học xã hội Nam Bộ”, 19.9.2015      
8 Võ Văn Nhơn, Ngôn ngữ tiểu thuyết Quốc ngữ Nam Bộ đầu thế kỷ XX, Hội thảo “Chữ quốc ngữ: sự hình thành, phát triển và những đóng góp vào văn hóa Việt Nam”, Phú Yên 3.10.2015      
9 Võ Văn Nhơn, Đóng góp của Hoàng Văn Bổn cho tiểu thuyết kháng chiến, Hội thảo “Người của vùng đất ven sông – Hoàng Văn Bổn”, Biên Hòa 7.5.2016   Nxb Đồng Nai, 2016  
10 Võ Văn Nhơn, Cảm hứng trữ tình xã hội - công dân của nhà thơ mới Huỳnh Văn Nghệ, Hội thảo “Huỳnh Văn Nghệ - Nhà thơ, chiến sĩ” (Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh - Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai - Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương đồng tổ chức ngày 27.10.2017)      ISBN: 978-604-52-5010-5
11 Võ Văn Nhơn, Thơ thị giác Nguyễn Vỹ, Hội thảo “Nguyễn Vỹ - Cuộc đời và sự nghiệp” (Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ngãi - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. HCM đồng tổ chức ngày 31.10.2017)      

17. Các giải thưởng đã nhận:

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp Năm cấp
1 Giải khuyến khích sách hay do Hội Xuất bản Việt Nam tặng Tác phẩm Văn học Quốc ngữ trước 1945 Hà Nội  2008
2 Giải thưởng Hội Nhà văn TP. HCM năm 2017 Tác phẩm Văn chương phương Nam – Một vài bổ khuyết TP. HCM 2018

Bài viết cùng tác giả

Thông tin truy cập

60224194
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
7015
5929
60224194

Thành viên trực tuyến

Đang có 170 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website