Nguyễn Thị Phương Thuý

Nguyễn Thị Phương Thuý, ThS (2011, ĐH Queensland, Australia), TS (2020, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. HCM), lĩnh vực chuyên môn: Văn học Việt Nam hiện đại, Văn học Nam Bộ, là đồng tác giả các sách Phụ nữ Việt Nam thời Pháp thuộc 1862-1945, Văn chương phương Nam – một vài bổ khuyết, có một số bài viết về văn học Nam Bộ trên tạp chí Chroniques du çà et là, Nghiên cứu văn học, Nhà văn, Phát triển Khoa học và Công nghệ, Khoa học Xã hội, Bình luận văn học niên giám...  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thuý

2. Sinh năm: 1987

3. Chức danh:                         Năm phong: 

4. Học vị: tiến sĩ                     Năm đạt: 2020

5. Danh hiệu:

6. Chức vụ hiện nay: giảng viên

7. Cơ quan công tác: khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM

8. Địa chỉ cơ quan: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

9. Email cá nhân: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành

Thi tốt nghiệp/

Viết luận án tốt nghiệp

Đại học 2005 – 2009 ĐH KHXH&NV, ĐHQG HCM Văn học Nhà văn Trúc Hà, cuộc đời và sự nghiệp
Thạc sỹ 2010 - 2011 ĐH Queensland, Australia Viết, biên tập, xuất bản Không làm luận văn
Tiến sỹ 2012 - 2020 ĐH KHXH&NV, ĐHQG HCM Văn học Việt Nam Văn xuôi ở đô thị Nam Bộ 1945-1954 từ góc nhìn phê bình xã hội học

 

11. Quá trình công tác (chức vụ đã trải qua):  

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
 Từ 1/2012 đến nay Khoa Văn học và Ngôn ngữ, ĐH KHXH&NV Giảng viên
Từ 9/2009 đến 7/2010 Khoa Văn học và Ngôn ngữ, ĐH KHXH&NV Trợ giảng

 

12. Tu nghiệp nước ngoài, tên học bổng:

Học thạc sĩ tại Australia năm 2010-2011, học bổng 322 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

13. Lĩnh vực chuyên môn: Văn học Việt Nam

 

14. Các sách đã xuất bản:

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1 Phụ nữ Việt Nam trong lịch sử (tập 2): Phụ nữ Việt Nam thời Pháp thuộc (1862-1945)     Nxb Phụ nữ 2013 Đồng tác giả với Võ Văn Nhơn
2 Văn chương phương Nam: một vài bổ khuyết     NXB Tổng hợp TPHCM 2016 Đồng tác giả với Võ Văn Nhơn

15. Các đề tài đã thực hiện (chủ nhiệm/ thành viên):

TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

Cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1 Khảo sát, đánh giá, và bảo tồn văn học Quốc ngữ Nam Bộ 1932-1945 ĐHQG 2008-2010 400 Tham gia 22/3/2012 Tốt
2 Sưu tầm, khảo sát, và đánh giá văn học Quốc ngữ Nam Bộ 1945-1954 ĐHQG 2009-2013 300 Tham gia 18/7/2012 Xuất sắc
3 Văn học chiến tranh và văn học Mỹ viết về bi kịch người lính trong chiến tranh Việt Nam ĐH KHXH&NV 2013-2014 22 Chủ nhiệm 19/6/2014 Tốt
4 Đặc điểm truyện của người viết trẻ ở TP Hồ Chí Minh (2000-2015) Sở KHCN TP HCM 2014-2015 80 Chủ nhiệm 22/5/2016 Xuất sắc
5 Hoạt động nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học Quốc ngữ ở Nam Bộ trước 1954 ĐHQG 2013-2017 700 Tham gia (thư ký) 28/4/2017 Xuất sắc

16. Các bài báo, tham luận hội thảo công bố gần đây (10 năm, trong và ngoài nước):

Bài tạp chí:

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Điểm IF
1 Nguyễn Thị Phương Thuý, “Trúc Hà, nhà văn Hà Tiên khởi nghiệp trên đất Hà Thành”, Tạp chí Nhà Văn, (11), 2010, tr. 66-77.        
3 Võ Văn Nhơn - Nguyễn Thị Phương Thuý, Vũ Anh Khanh - cây bút hàng đầu của dòng văn học tranh đấu miền Nam 1945-1954”, Nghiên cứu văn học, (1), 2012, tr.45-58.     1859-2856  
4 Nguyễn Thị Phương  Thuý, “Thư viện nước Úc từ góc nhìn du lịch và văn hoá”, Văn hoá du lịch, (7), 2012, tr.92-100.     1859-3720  
5 Nguyễn Thị Phương Thuý, “Giáo dục đại học và sau đại học ở Australia”, Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn, số chuyên đề bình luận văn học niên san 2012, tr. 339-343.     1859-3208  
6 Nguyễn Thị Phương Thuý, “Tác phẩm ký ở đô thị Nam Bộ giai đoạn 1945-1954”, Phát triển Khoa học và Công nghệ, X2, 2013, tr. 82-93     1859-0128  
7 Nguyễn Thị Phương Thuý, “Văn học vô sản Nhật Bản qua một số tác phẩm tiêu biểu”, Nghiên cứu văn học, (5), 2014, tr. 45-54.     1859-2856  
8 Nguyễn Thị Phương Thuý, “Một vài đặc điểm truyện của người viết trẻ ở TP HCM những năm đầu thế kỷ XXI”, Nghiên cứu văn học, (4), 2015, tr. 41-50.     1859-2856  
9 Võ Văn Nhơn, Nguyễn Thị Phương Thuý, “Văn học thị trường ở TP. HCM”, Nghiên cứu văn học, (9), 2015, tr. 89-104.     1859-2856  
10 Nguyễn Thị Phương Thuý, “Văn học đô thị: khái niệm và đặc điểm”, Tạp chí Đại học Sài Gòn, số chuyên đề Bình luận văn học niên san 2015, tr. 72-83     1859-3208  
11 Nguyễn Thị Phương Thuý, “Truyện Kiều và Nguyễn Du trên báo chí Quốc ngữ Nam Bộ nửa đầu thế kỷ 20”, Văn hoá và Du lịch, (3&5), 2016, tr. 148-158.     1809-3720  
12 Nguyễn Thị Phương Thuý, “Một số tác giả văn học thị trường ở TP. HCM nhìn từ lý thuyết “trường” của Pierre Bourdieu”, Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư phạm TPHCM, 14 (5), 2017, tr. 39-54.     1859-3100  
13 Võ Văn Nhơn – Nguyễn Thị Phương Thúy, La littérature commerciale à Ho Chi Minh – ville, Chroniques du Çà et là, Numéro 12, tr. 91-103. 2017  

ISSN 2257 – 0039

 ISBN 979 – 10 – 93732 – 18 – 3

 

Bài hội thảo:

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản và năm xuất bản Ghi chú
1 Nguyễn Thị Phương Thuý, “Mảng văn học trên báo Sống (1935)”, Hội nghị khoa học sinh viên các trường đại học khoa học cơ bản toàn quốc lần thứ nhất, 12/2009, Đại học Khoa học Huế   Kỷ yếu nội bộ  
2 Nguyễn Thị Phương Thuý, “Trúc Hà, nhà văn Hà Tiên khởi nghiệp trên đất Bắc”, Hội thảo Văn học, Phật giáo với 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, 8/2010, Bình Dương   Văn hoá-Thông tin, 2010 ISBN
3 Nguyễn Thị Phương Thuý, “Ảnh hưởng của Tự lực văn đoàn lên tiểu thuyết ở đô thị Nam Bộ giai đoạn 1945 – 1954”, Hội thảo Phong trào Thơ mới và Tự lực văn đoàn: 80 năm nhìn lại, 10/2012, ĐH Sư phạm TPHCM   Thanh niên, 2013 ISBN

4

Nguyễn Thị Phương Thuý-Đặng Thị Hạnh Vân, “Chuẩn chính tả ở một số quốc gia sử dụng tiếng Anh và kinh nghiệm đối với Việt Nam”, Hội thảo Xây dựng chuẩn mực chính tả thống nhất trong nhà trường và trên các phương tiện truyền thông đại chúng (tiêu đề sách: Những vấn đề chính tả tiếng Việt hiện nay), tr.493-508, 12/2012, ĐH Sài Gòn, TP HCM   Văn hoá-Văn nghệ, 2014 ISBN
5 Võ Văn Nhơn – Nguyễn Thị Phương Thuý, “Cảm hứng đạo lý trong tiểu thuyết Nguyễn Chánh Sắt”, Hội thảo Nhà văn Nguyễn Chánh Sắt (1869-1947), 7/2013, An Giang   Kỷ yếu nội bộ  
6 Nguyễn Thị Phương Thuý, “Những tranh luận và hướng dẫn về chính tả Quốc Ngữ trên báo chí Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XX”, Chữ Quốc ngữ: sự hình thành, phát triển và những đóng góp vào văn hoá Việt Nam, 10/2015, Phú Yên.   ĐHQG-HCM ISBN: 978-604-73-4663-9
7  Nguyễn Thị Phương Thuý, “Những đóng góp của Trúc Hà trên lĩnh vực nghiên cứu, phê bình văn hoá, văn học”, Hội thảo Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ, tr. 776-787, 10/2016, Bình Dương   ĐHQG-HCM ISBN: 978-604-73-4665-3

 17. Các giải thưởng đã nhận:

Giải thưởng Hội Nhà văn TP. HCM năm 2017 cho sách Văn chương phương Nam, một vài bổ khuyết.

Bài viết cùng tác giả

Thông tin truy cập

61507071
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
948
25004
61507071

Thành viên trực tuyến

Đang có 71 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá:140.000đ

  Giá:140.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website