Nguyễn Thị Mỹ Diễm

Nguyễn Thị Mỹ Diễm, ThS (2011, Trường ĐH KHXH và NV TP.HCM), chuyên ngành Xã hội học. Hiện là chuyên viên phụ trách giáo vụ sau đại học Khoa Văn học.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỸ DIỄM

2. Sinh năm:  15/10/1982

3. Chức danh:           Chuyên viên sau đại học                 Năm phong: 

4. Học vị:       Thạc sỹ                      Năm bảo vệ: 2011

5. Danh hiệu:

6. Chức vụ hiện nay: Chuyên viên hệ sau đại học – Khoa Văn học

7. Cơ quan công tác: Khoa Văn học

8. Địa chỉ cơ quan:  10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM.

9. Email cá nhân: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Quá trình đào tạo: 

Thời gian

 đào tạo

Chuyên ngành

đào tạo

Nơi đào tạo Bằng cấp, học vị
2000 - 2004 Xã hội học Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM Cử nhân
2006 - 2009 Xã hội học Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM Thạc sỹ
2014 -2017 Văn hoá học Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM

Nghiên cứu sinh

Đang theo học

 

11. Quá trình công tác (chức vụ đã trải qua):  

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
Năm 2005 -2007

Nghiên cứu viên – Trung tâm Phát triển xã hội và

 giảm nghèo – Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

Nghiên cứu viên
Năm 2008 đến nay Khoa Văn học - Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM Chuyên viên Sau đại học

12. Tu nghiệp nước ngoài, tên học bổng:

13. Lĩnh vực chuyên môn: Xã hội học

14. Các sách đã xuất bản:

15. Các đề tài đã thực hiện (chủ nhiệm/ thành viên):

TT Tên đề tài/dự án Cấp quản lý Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày

nghiệm thu

01

Đề tài khoá luận:

“Định hướng nghề nghiệp của

học sinh trung học phổ thông ở TPHCM hiện nay”

Khoa

Xã hội học

2004 Chủ nhiệm Tháng 07/2004
02

Đề tài luận văn:

“ Nhận thức, thái độ và hành vi của sinh viên TPHCM với vấn đề môi trường ”

Khoa

Xã hội học

2007 Chủ nhiệm Tháng 05/2007
03

Dự án:

“Đánh giá tác động và dư luận xã hội dự án thuỷ điện Hàm Thuận -Đa Mi tại tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận”

Tập đoàn Điện lực Việt  Nam 2007 Tham gia Tháng 12/2007
04

Dự án:

“Đánh giá tác động và dư luận xã hội dự án thuỷ điện Đại Ninh ở huyện Đức Trọng – tỉnh Lâm Đồng”

Tập đoàn Điện lực Việt  Nam 2005-2008 Tham gia Tháng 12/2008
05

Dự án:

“Đánh giá tác động và dư luận xã hội với dự án vệ sinh môi trường TP.HCM lưu vực kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè  (giai đoạn 1)”

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM 2008 - 2012 Tham gia Tháng 12/2012
06

Đề tài luận án:

“Văn hoá ứng xử học đường ở trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay”

Khoa Văn hóa học 2014 Chủ nhiệm

Đang

thực hiện

16. Các bài báo, tham luận hội thảo công bố gần đây (10 năm, trong và ngoài nước):

 17. Các giải thưởng đã nhận:

 

TP.HCM, ngày 05  tháng 03  năm 2018.

Người khai

 

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Diễm

Thông tin truy cập

57755037
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
5786
6911
57755037

Thành viên trực tuyến

Đang có 214 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website