Nguyễn Văn Hà

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1.    Họ và tên: Nguyễn Văn Hà

2.     Học hàm học vị: Thạc sĩ-Giảng viên chính

3.     Năm sinh: 1962

4.     Nơi sinh: Sài Gòn

5.     Điện thoại: (08).37432796; 0918.320378

6.     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.     Chức vụ và nơi công tác: Giảng viên-Khoa Báo chí và Truyền thông

8.     Quá trình học tập và công tác:

Đào tạo đại học

Từ năm

Đến năm

Đơn vị đào tạo

Ngành đào tạo

1982

1987

Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM

Lý luận Văn học

 

Tên đề tài khoá luận tốt nghiệp đại học: Tiểu thuyết viết về miền Nam giai đoạn 1975-1985.

Trình độ Thạc sĩ

Từ năm

Đến năm

Đơn vị đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

2004

1998

Khoa Ngữ văn và Báo chí- ĐHKHXH&NV TP.HCM

Lý thuyết và Lịch sử văn học

 

Tên đề tài luận văn Thạc sĩ: Đặc điểm và thành tựu của tiểu thuyết Việt Nam 1975-1990.

Các khóa đào tạo khác

Từ tháng/năm

Đến tháng/năm

Đơn vị đào tạo

Tên khoá học

10/2000

12/2000

The University of Queensland

English for Academic Purpose

7/2003

12/2003

School of Communication & Information, Singapore

Assistance for the Development of Vietnamese Journalism Schools

5/2004

7/2004

School of Communication & Information, Singapore

Assistance for the Development of Vietnamese Journalism Schools

 

                     Quá trình công tác

 

·        1988-1990: Trợ giảng, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM

·         1991-1996: Giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM

·        1997-2001: Giảng viên Khoa Ngữ văn và Báo chí, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP.HCM

·        2002-2007: Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn Báo chí, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP.HCM

·        2007-2008: Giảng viên chính, Q.Trưởng Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP.HCM

·        2008 đến nay: Giảng viên chính Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP.HCM

 

9.     Các hướng nghiên cứu chính: Lý thuyết Văn học, Văn học Việt Nam hiện đại, Lý thuyết và Thể loại Báo chí, Lịch sử Báo chí Việt Nam

10.  Các công trình tiêu biểu:

             1. Nguyễn Hà (Chủ biên-2005), Gia Định báo-Tờ báo Việt ngữ đầu tiên, Sách    tham khảo, NXB ĐHQG TP.HCM

2.      Nguyễn Hà (Đồng tác giả-1999), Bình luận văn học tập 1, Hội Nghiên cứu giảng dạy Văn học TP.HCM

3.      Nguyễn Hà (Đồng tác giả-2000), Bình luận văn học tập 1, Hội Nghiên cứu giảng dạy Văn học TP.HCM

4.      Nguyễn Hà (Đồng tác giả-2002), Về một hiện tượng phê bình, NXB Hải Phòng

5.      Nguyễn Hà (Đồng tác giả- 2010), Báo chí Việt Nam-những dấu ấn đấu tranh cách mạng, NXB Tổng hợp TP.HCM

6.      Nguyễn Văn Hà (Chủ nhiệm-2005), Truyền thông hiện đại (Dịch thuật- Đề tài NCKH cấp Trường-Lưu hành nội bộ), Khoa BC&TT, ĐH KHXH&NV TP.HCM

7.      Nguyễn Hà (2003), Ngành Báo chí hội nhập quốc tế: Thực trạng và giải pháp, Kỷ yếu Hội nghị khoa học ĐH KHXH&NV TP.HCM

8.      Nguyễn Văn Hà (2007), Báo chí-nguồn lực cho sự phát triển kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long, Kỷ yếu Hội nghị khoa học ĐH KHXH&NV TP.HCM

9.      Nguyễn Hà (1989), Tính đa nghĩa của văn học, Tạp chí Kiến thức Ngày nay, số 22

10. Nguyễn Hà (1993), Bàn thêm về một giai đoạn văn học, Tạp san Khoa học, ĐH Tổng hợp TP.HCM

11.  Nguyễn Hà (2000), Cảm hứng bi kịch trong tiểu thuyết Việt Nam nửa sau thập niên 80, Tạp chí Văn học, số 3

12.  Nguyễn Hà (2004), Sự vận động của lý luận văn học Mác-xít ở Việt Nam sau 1954 qua hệ thống giáo trình Lý luận văn học, Tạp san KHXH&NV, số 3

13.  Nguyễn Hà (2005), Nguyễn Chánh Sắt trong hành trình văn xuôi Nam bộ đầu thế kỷ XX, Tạp san KHXH&NV, số 4

14.  Nguyễn Văn Hà (Đồng tác giả-1996), Những vấn đề và thành tựu của Văn học Việt Nam thời kỳ 1945-1975, Công trình NCKH cấp Bộ

15.  Nguyễn Hà (1999), Đặc điểm về mặt thể loại của tiểu thuyết Việt Nam 1975-1990, Tạp san KHXH&NV, số 9

16.  Nguyễn Hà (2000), Nhân vật trong tiểu thuyết Việt Nam 1975-1990, Tạp san KHXH&NV, số 13

17.  Nguyễn Hà (2010), Nhận diện nghề báo, phần 1, Tạp chí Nghề Báo, số 90-91

18.  Nguyễn Hà (2010), Nhận diện nghề báo, phần 2, Tạp chí Nghề Báo, số 92

19.  Nguyễn Hà (2010), Đặc thù lao động nghề báo, Tạp chí Nghề Báo, số 93

20.  Nguyễn Hà (2010), Tư chất của nhà báo, Tạp chí Nghề Báo, số 94-95

21.  Nguyễn Hà (2010), Con đường phát triển nghề nghiệp của nhà báo, Tạp san KHXH&NV số 49

22.  Nguyễn Hà (2011), Quá trình sáng tạo của nhà báo, Tạp chí Nghề Báo, số 104

23.  Nguyễn Hà (2011), Những xu hướng mới trong nghề báo, in trong Truyền thông và Văn hóa, Đại học Văn hóa TP.HCM

24.  Nguyễn Văn Hà (2011), Cơ sở lý luận Báo chí (Giáo trình), NXB Đại học Quốc gia TP.HCM

25.  Nguyễn Văn Hà (2012), Sơn Nam và truyện ngắn Tây Đầu đỏ, Tạp chí Đại học Sài Gòn, số 1/2012

26.  Nguyễn Văn Hà (2012), Cơ sở lý luận Báo chí (Giáo trình- tái bản, sửa chữa, bổ sung), NXB Đại học Quốc gia TP.HCM

 

 

 

Thông tin truy cập

61445125
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
9224
8758
61445125

Thành viên trực tuyến

Đang có 177 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá:140.000đ

  Giá:140.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website