Nguyễn Thị Quốc Minh

Nguyễn Thị Quốc Minh, TS (2017, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội), đơn vị công tác: Khoa Văn học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn; Hướng nghiên cứu: Lí luận dạy học bộ môn Văn; Phương pháp dạy học bộ môn Văn; Các vấn đề liên quan đến cộng đồng LGBT được thể hiện thông qua các tác phẩm văn học. Có nhiều bài đăng Tạp chí Khoa học Giáo dục, Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Tạp chí Giáo dục và thiết bị… Và nhiều bài công bố ở các Hội thảo khoa học quốc gia và Hội thảo khoa học quốc tế về những vấn đề liên quan đến phương pháp dạy học, phương pháp xây dựng hệ thống câu hỏi phát triển năng lực người học, chương trình giáo dục và sách giáo khoa Ngữ văn…

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quoc Minh1

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Quốc Minh                                           

2. Ngày sinh:  12/12/1985

3. Nơi sinh: Đồng Tháp

4. Giới tính:               ☐  Nam                      ☒  Nữ                                                                    

5. Đơn vị công tác:

- Khoa Văn học

- Chức vụ: Giảng viên

6. Học vị: Tiến sĩ                               năm đạt: 2017

7. Học hàm:                                       năm phong:

8. Liên lạc:

TT Đơn vị công tác Cá nhân
1. Địa chỉ Khoa Văn học, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM Số 383 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp.HCM
2. Điện thoại

Tel: 08.38293828 (Ext: 146)

Fax: 08.38221903

0985766998
3. Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9. Trình độ ngoại ngữ:

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu
Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB
1 Tiếng Anh X X X X
2

10. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
Từ 01/08/2008 đến 31/12/2017 Khoa Ngữ văn, trường Đại học Đồng Tháp Giảng viên
Từ 01/01/2018 đến nay Khoa Văn học, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG TP.HCM Giảng viên

11. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành

Thi tốt nghiệp/

Viết luận án tốt nghiệp

Đại học 2003 - 2007 Đại học Đồng Tháp Sư phạm Ngữ văn Cái tôi trữ tình trong thơ Lưu Quang Vũ
Thạc sỹ 2008 - 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội LL&PPDH bộ môn Văn

Sử dụng câu hỏi tích cực hóa hoạt động nhận thức, đánh giá và thưởng thức TPVC trong giờ học của học sinh THPT

Tiến sỹ 2011 - 2017 Đại học Sư phạm Hà Nội LL&PPDH bộ môn Văn Xây dựng hệ thống câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học TPVC cho học sinh THPT

12. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu

a) Lĩnh vực chuyên môn:

- Lĩnh vực: Sư phạm Ngữ văn

- Chuyên ngành: LL&PPDH bộ môn Văn - Tiếng Việt

- Chuyên môn:  LL&PPDH bộ môn Văn - Tiếng Việt

b) Hướng nghiên cứu:

- Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt trong nhà trường

- Tiến trình của nền giáo dục Việt Nam

- Văn học dân gian trong đời sống hiện đại hiện nay.

- LGBT trong văn học và đời sống.

II. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

1.     Hoạt động nghiên cứu khoa học

TT Tên đề tài/dự án Mã số &
cấp quản lý
Thời gian thực hiện Kinh phí
(triệu đồng)
Chủ nhiệm
/Tham gia
Ngày nghiệm thu Kết quả
1
2

2.     Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh

TT Tên SV, HVCH, NCS Tên luận án Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo Sản phẩm của đề tài/dự án (chỉ ghi mã số)
1 Lương Thị Hoài Tâm

Đặc điểm truyện viết cho thiếu nhi của Vũ Hùng

Đang thực hiện Thạc sĩ
2 Phạm Thị Thanh Lành Vai trò của nhân viên công tác xã hội với việc hỗ trợ học sinh LGBT trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đang thực hiện Thạc sĩ
3 Huỳnh Vạng Phước Vai trò của nhân viên công tác xã hội với việc hỗ trợ học sinh LGBT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (khảo cứu tại quận 3 và quận Bình Tân) Đang thực hiện Thạc sĩ

 

III. CÔNG BỐ KHOA HỌC

1. Sách/Giáo trình

1.1 Xuất bản Quốc tế

TT Tên sách Thể loại (Chuyên khảo/Tham khảo/Giáo trình/khác) Nhà xuất bản, số hiệu ISBN Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả (Chủ biên, đồng chủ biên)

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Bút danh (nếu có)
1
2

1.2. Xuất bản trong nước

TT Tên sách Thể loại (Chuyên khảo/Tham khảo/Giáo trình/khác) Nhà xuất bản, số hiệu ISBN Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả (Chủ biên, đồng chủ biên)

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Bút danh (nếu có)
1 Thực hành Tiếng Việt (lớp 2) Tham khảo

Nxb Đại học Sư phạm

ISBN 978-604-54-1238-1

2014 Đồng tác giả Ngọc Minh
2 Thực hành Tiếng Việt (lớp 3) Tham khảo

Nxb Đại học Sư phạm

ISBN 978-604-54-1238-1

2014 Đồng tác giả Ngọc Minh
3 Thực hành Tiếng Việt (lớp 4) Tham khảo

Nxb Đại học Sư phạm

ISBN 978-604-54-1238-1

2014 Đồng tác giả Ngọc Minh
4 Thực hành Tiếng Việt (lớp 5) Tham khảo

Nxb Đại học Sư phạm

ISBN 978-604-54-1238-1

2014 Đồng tác giả Ngọc Minh
5 Học Tiếng Việt với các nhà văn qua trò chơi thám tử Tham khảo

Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội,

ISBN 978-604-961-975-5

2018 Đồng tác giả
6 Ôn luyện Tiếng Việt (tập 1) Tham khảo

NXB Đại học Sư phạm TPHCM

ISBN 978-604-9978-24-1

2020 Đồng tác giả
7 Ôn luyện Tiếng Việt (tập 2) Tham khảo

NXB Đại học Sư phạm TPHCM

ISBN 978-604-9978-25-8

2020 Đồng tác giả

 

2. Bài viết khoa học

2.1. Đăng trên tạp chí quốc tế

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT Tên tác giả, năm xuất bản, tên bài viết, tên tạp chí, số của tạp chí, trang đăng bài viết

Số hiệu ISSN

(ghi rõ thuộc ISI /Scopus hay không)

Điểm IF

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

1

Nguyễn Thị Quốc Minh (2012), Vai trò của hệ thống câu hỏi tích cực hóa với việc hình thành kỹ năng nhận thức, đánh giá và thưởng thức tác phẩm văn học của học sinh trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục & Xã hội, số 20, tháng 10 năm 2012, tr 32-34

ISSN 1859-3917

Không thuộc ISI/Scopus

2

Nguyễn Thị Quốc Minh (2012), Vấn đề dạy đọc hiểu trong môn Ngữ văn ở trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục & Xã hội, số 21, tháng 11 năm 2012, tr 31-32

ISSN 1859-3917

Không thuộc ISI/Scopus

3

Nguyễn Thị Quốc Minh (2013), Một số nguyên tắc và tiêu chí xây dựng hệ thống câu hỏi trong dạy học tác phẩm văn chương cho học sinh trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Vinh. Tập 42, số 1B năm 2013, tr 17-20

ISSN 1859-2228

Không thuộc ISI/Scopus

4

Nguyễn Thị Quốc Minh (2014), Giáo án đọc văn – nghệ thuật tổng hợp kiến thức của giáo viên. Tạp chí Giáo dục & Xã hội, số 34+35, tháng 1+2 năm 2014, tr 63-66

ISSN 1859-3917

Không thuộc ISI/Scopus

5

Nguyễn Thị Quốc Minh (2014), Phát triển năng lực văn học cho học sinh trung học phổ thông bằng câu hỏi trắc nghiệm. Tạp chí Giáo dục, Số Đặc Biệt, tháng 6 năm 2014, tr 147-148

ISSN 21896 0866 7476

Không thuộc ISI/Scopus

6

Nguyễn Thị Quốc Minh (2014), Rèn luyện kỹ năng tóm tắt tác phẩm cho học sinh – khâu then chốt trong giờ dạy học tác phẩm văn xuôi. Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số Đặc Biệt, tháng 7 năm 2014, tr 50-51

ISSN 1859-0810

Không thuộc ISI/Scopus

7

Nguyễn Thị Quốc Minh (2014), Khái niệm đánh giá theo năng lực và những hình thức đánh giá theo năng lực trong dạy học Ngữ văn. Tạp chí Giáo dục & Xã hội, số 42, tháng 9 năm 2014, tr 34-36

ISSN 1859-3917

Không thuộc ISI/Scopus

8 Nguyễn Thị Quốc Minh (2015), Xây dựng hệ thống bài tập nhằm khám phá ý đồ của tác giả và sự tác động tích cực của bạn đọc học sinh đối với tác giả, tác phẩm. Tạp chí Giáo dục & Xã hội, Số Đặc Biệt, tháng 5 năm 2015, tr 51-54

ISSN 1859-3917

Không thuộc ISI/Scopus

9

Nguyễn Thị Quốc Minh 92015), Xây dựng hệ thống câu hỏi giúp học sinh khám phá nội dung và hình thức của tác phẩm văn chương trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục & Xã hội, Số Đặc Biệt, tháng 6 năm 2015, tr 62-67

ISSN 1859-3917

Không thuộc ISI/Scopus

10 Nguyễn Thị Quốc Minh (2016), Từ câu hỏi trong đời sống đến câu hỏi dạy học tác phẩm văn chương - đòn bẩy để phát triển năng lực văn học cho học sinh. Tạp chí Giáo dục & Xã hội, số Đặc Biệt, tháng 5 năm 2016, tr 26-27-32

ISSN 1859-3917

Không thuộc ISI/Scopus

11

Nguyễn Thị Quốc Minh (2017), Vài phác thảo về dạng câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học TPVC cho học sinh THPT. Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 72, năm 2017, tr 28-30

ISSN 1859-3917

Không thuộc ISI/Scopus

12 Nguyễn Thị Quốc Minh (2017), Hệ thống câu hỏi nhằm phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học TPVC cho học sinh THPT, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 141, năm 2017, tr70-72

ISSN 0868-3662

Không thuộc ISI/Scopus

13 Nguyễn Thị Quốc Minh (2017), Xây dựng và vận dụng hệ thống câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học TPVC cho học sinh THPT, Tạp chí Khoa học Quản lý Giáo dục, số 3, năm 2017, tr52-58

ISSN 2354-0788

Không thuộc ISI/Scopus

14 Nguyễn Thị Quốc Minh (2017), EGRA - Công cụ đánh giá kỹ năng đọc của học sinh đầu cấp tiểu học và quá trình thử nghiệm ứng dụng tại Việt Nam (viết chung với tác giả Nguyễn Trí), Tạp chí Khoa học Quản lý Giáo dục, số 3, năm 2017, tr123-128

ISSN 2354-0788

Không thuộc ISI/Scopus

15 Nguyễn Thị Quốc Minh (2017), Biện pháp xây dựng và vận dụng hệ thống câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học TPVC cho học sinh THPT, Tạp chí khoa học Đại học Sài Gòn, số 34, năm 2017, tr264-275

ISSN 1859-3208

Không thuộc ISI/Scopus

16 Nguyễn Thị Quốc Minh (2018), (viết chung với PGS.TS Nguyễn Trí) - “Bồi dưỡng năng lực đánh giá kỹ năng đọc của học sinh đầu cấp tiểu học cho giáo viên để ứng dụng vào thực tiễn”. Tạp chí Giáo chức Việt Nam, số 129 (tháng 1/2018), tr25-27

ISSN 1859-2902

Không thuộc ISI/Scopus

17

Nguyễn Thị Quốc Minh (2018), Biểu tượng cánh bướm, mùa xuân và nỗi buồn dang dở, li hương trong thơ Nguyễn Bính,  Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số Đặc Biệt (tháng 8/2018), tr 47-49

ISSN 1859-3917

Không thuộc ISI/Scopus

18 Nguyễn Thị Quốc Minh (2019), Nguyễn Công Trứ trong chương trình Ngữ văn phổ thông. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 13, (tháng 1/2019), tr 71 - 75

ISSN 2615-8957

Không thuộc ISI/Scopus

19 Nguyễn Thị Quốc Minh (2019), Một số biện pháp tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển năng lực trong giờ dạy văn học sử”. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 14, (tháng 2/2019), tr 60- 64

ISSN 2615-8957

Không thuộc ISI/Scopus

20 Nguyễn Thị Quốc Minh (2019), Thực trạng phân biệt đối xử với trẻ LGBT trong trường học - Một số biện pháp hỗ trợ. Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số Đặc Biệt (tháng 11/2019), tr 133-137

ISSN 1859-3917

Không thuộc ISI/Scopus

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo quốc tế

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Số hiệu

ISBN

Sản phẩm của đề tài/ dự án (chỉ ghi mã số)
1 Nguyễn Thị Quốc Minh, Xây dựng và vận dụng hệ thống câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học TPVC cho học sinh THPT (Building and applying a question system to develop students’ capacity of reading comprehension in teaching literary works to high school student), Hội thảo Quốc tế “Xu hướng phát triển giáo dục trong thế giới toàn cầu hóa”, ngày 21/07/2017, TP. HCM    
2 Nguyễn Thị Quốc Minh (đồng tác giả), EGRA - Phương pháp đánh giá kĩ năng đọc của học sinh đầu cấp tiểu học và quá trình thử nghiệm ứng dụng tại Việt Nam (EGRA - Methods of assessment reading skills of primary school student and application testing process in Viet Nam),  Hội thảo Quốc tế “Xu hướng phát triển giáo dục trong thế giới toàn cầu hóa”, ngày 21/07/2017, TP. HCM    
3 Nguyễn Thị Quốc Minh (đồng tác giả), Bồi dưỡng năng lực đánh giá kỹ năng đọc của học sinh đầu cấp tiểu học cho giáo viên để ứng dụng vào thực tiễn dạy học (Fortering primery teachers’ capacities to assess early primary school students’ reading skills for application in reality teaching). Hội thảo Khoa học Quốc tế “Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”, ngày 16 /12/2107, Hà Nội    
4

Nguyễn Thị Quốc Minh (viết chung PGS.TS Nguyễn Trí) - “Kết hợp bồi dưỡng và phát huy năng lực để phát triển đội ngũ giảng viên trẻ trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đại học” (Fostering    and promotion of the capacity to develop young teaching staff in the fundamental renovation of higher education) đăng toàn văn trong Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế “Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao: Thực trạng và xu thế quốc tế hóa giáo dục đại học” do Đại học Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Đại học DuBlin (Ai-Len) tổ chức (tháng 12/2018)

   
5

Nguyễn Thị Quốc Minh - “Đôi điều về chứng vô cảm và bạo lực học đường” (Few things about Emotionlessness and School Violence), đăng toàn văn trong Hội thảo Khoa học Quốc tế “Giáo dục giá trị trong nhà trường” do Viện Nghiên cứu giáo dục và giao lưu quốc tế, Đại học Huế và Trường Cán bộ quản lí giáo dục TP.HCM phối hợp tổ chức (tháng 1/2019)

ISBN: 978-604-974-078-7  
6 Nguyễn Thị Quốc Minh - Bài báo cáo tại Hội thảo khoa học Quốc tế APAS 2019 “Changes in people’s attitude to LGBT in today society a study on the literary word by Nguyen Ngoc Thach” tại Sant Marry’s College of California in Moraga, tổ chức vào ngày 7-8-9/6/2019.    
7 Nguyễn Thị Quốc Minh - Chương trình trung học (khoa học xã hội) miền Nam 1954-1975: Triết lý “Nhân bản, Dân tộc, Khai phóng” - Từ ước mơ đến hiện thực. (Education programs in Southern Vietnam 1954-1975: philosophy of "humanity, ethnics, liberation" - from dream to reality). Đăng toàn văn trong Hội thảo Quốc tế  Việt Nam học lần thứ 4 “Những vấn đề giảng dạy Tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay” (Issues of teaching Vietnamese and Studing VietNam in the today's world" do Trường ĐHKHXH&NV tổ chức vào tháng 7/2019. ISBN: 978-604-73-7135-8  
8 Nguyễn Thị Quốc Minh - Đồng bằng sông Cửu Long trong sách giáo khoa Ngữ văn phổ thông. Đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế “Văn hóa sông nước ở Đông Nam Á - Bảo tồn và phát triển” (The river cultures in southeast ASIA preservation and development. Do trường Đại học Cần thơ tổ chức vào tháng 10/2019. ISBN: 978-604-965-258-5  
9

Nguyễn Thị Quốc Minh - Changes in people’s perceptions about LGBT in contemporary VietNamese society: From forbidden, shy to open-hearted and straight forward - case study on Bui Anh Tan novels.

Đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế “VietNamese Studies Today - Việt Nam học ngày nay”. Do Trường Đai học Sư phạm Hà Nội tổ chức vào tháng 12/2021.

ISBN: 978-604-315-535-8  

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo trong nước

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo, thời gian tổ chức, nơi tổ chức

Số hiệu

ISBN

Sản phẩm của đề tài/ dự án (chỉ ghi mã số)
1 Nguyễn Thị Quốc Minh, Câu hỏi trong dạy học tác phẩm văn chương - đòn bẩy phát triển năng lực học văn cho học sinh. Hội thảo khoa học: Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn ở Nam Bộ trong tình hình hiện nay. Ngày 21/11/2016, Trà Vinh    
2 Nguyễn Thị Quốc Minh, Hệ thống câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học tác phẩm văn chương trong giáo trình phương pháp dạy Ngữ văn ở trường Sư phạm. Hội thảo khoa học: 70 năm sư phạm Việt Nam đổi mới và phát triển. Ngày 21/12/2016, Hà Nội.    
3 Nguyễn Thị Quốc Minh, Bướm, hoa, mùa xuân và cảm hứng thân phận trong thơ Nguyễn Bính. Hội thảo khoa học: Trăm năm Nguyễn Bính - Truyền thống và hiện đại. Tháng 6/2018, TP. HCM ISBN 978-604-967-828-8  
4 Nguyễn Thị Quốc Minh, Vẻ đẹp người nữ, ái tình khổ đau và hạnh phúc trong thơ Lưu Quang Vũ. Hội thảo khoa học: Lưu Quang Vũ những đối thoại nghệ thuật. Tháng 7/2018, Đà Nẵng. ISBN 978-604-84-3417-5  
5 Nguyễn Thị Quốc Minh - “Nguyễn Công Trứ trong chương trình phổ thông”, đăng toàn văn trong Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia “Nguyễn Công Trứ và sự nghiệp lập thân kiến quốc” tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM (tháng 12/2018). ISBN 978-604-956-479-6  
6 Nguyễn Thị Quốc Minh - “Đến với thơ hay từ trái tim mình”, đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia về GS. NGND Lê Trí Viễn. Tháng 3/2019, tổ chức tại trường Đại học Sư phạm TP.HCM ISBN 978-604-958-829-7  
7 Nguyễn Thị Quốc Minh - “Thơ Phan Văn Trị trong chương trình Ngữ văn: Thực tiễn và đề xuất”, đăng toàn văn trong Hội thảo “Danh nhân Phan Văn Trị - Một thế kỉ nhìn lại” tổ chức tại tỉnh Bến Tre, tháng 6/2020 ISBN 978-604-73-7765-7  

IV. THÀNH TÍCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Giải thưởng đã đạt được

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp Năm cấp
1
2

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent)

TT Tên bằng Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

1
2

3. Bằng giải pháp hữu ích

TT Tên bằng Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

1
2

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu

TT

Tên công nghệ/ giải  pháp hữu ích

đã chuyển giao

Hình thức, quy mô, địa chỉ

áp dụng

Năm chuyển giao

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

1
2

 

V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình nghiên cứu và chuyển giao Khoa học và Công nghệ trong và ngoài nước

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh
1
2

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị/Hội thảo về KH&CN

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị/Hội thảo Quy mô
(cấp quốc gia, quốc tế,..)
Chức danh
1
2

3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/Viện/Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT Thời gian Tên Trường Đại học/Viện/Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia
Từ tháng 8/2018 - nay Đại học Nội Vụ Hà Nội (phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh) Giảng dạy (thỉnh giảng)
Tháng 5/2019 - nay Học Viện Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh Giảng dạy (thỉnh giảng)

TP.HCM, ngày  …..    tháng…..   năm …

Xác nhận của Trường ĐH KHXH&NV,
ĐHQG-HCM

  (ký tên, đóng dấu)

TP.HCM, ngày 09  tháng 03  năm 2021

Người khai

Nguyễn Thị Quốc Minh

 

 

Thông tin truy cập

61507226
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
1103
25004
61507226

Thành viên trực tuyến

Đang có 159 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá:140.000đ

  Giá:140.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website