Nguyễn Khuê

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên chính thức: NGUYỄN KHUÊ

2. Các bút danh: không có

3. Giới tính: nam

4. Ngày tháng năm sinh: 23 – 9 – 1935

5. Nơi sinh: làng Dương Nỗ huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên

6. Quê quán: làng Dương Nỗ huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên (nay là xã Dương Nỗ quận Phú Vang – Thừa Thiên Huế).

7. Địa chỉ hiện tại: 109/23 đường Trần Khắc Chân phường Tân Định quận 1 TP. Hồ Chí Minh

8. Số điện thoại: 38439980

9. Nơi công tác trước khi nghỉ hưu: khoa Văn học và Ngôn ngữ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh

10. Học vị: Thạc sĩ Văn chương Việt Hán     Năm cấp: 1969

11. Học hàm: Giảng viên chính                     Năm phong: 1990

12. Ngoại ngữ thường sử dụng: Hán văn, Anh văn và Pháp văn

13. Quá trình đào tạo:

          - Phổ thông: Tú tài năm 1959

          - Đại học: Cử nhân giáo khoa Việt Hán năm 1966

          - Cao học: Thạc sĩ văn chương Việt Hán năm 1969

          - Tiến sĩ: tốt nghiệp năm thứ nhất Tiến sĩ chuyên khoa Hán văn năm 1973

14. Quá trình làm việc:

-         Trước năm 1969: Giáo viên các trường trung học tại Sài Gòn như trường Trung học Quốc gia Nghĩa tử, trường Nữ Trung học Trưng Vương

-         Từ năm 1969 đến 30 – 4 – 1975: Giảng sư trường Đại học Văn khoa Sài Gòn; Giảng sư thỉnh giảng trường Đại học Văn khoa Cần Thơ, viện Đại học Vạn Hạnh Sài Gòn

-         Từ sau 30 – 4 – 1975 đến 1989: cán bộ giảng dạy bộ môn Hán Nôm khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

-         Từ năm 1990 đến năm 2004: Giảng viên chính, Trưởng bộ môn Hán Nôm khoa Ngữ văn và Báo chí trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. Hồ chí Minh

-         Từ năm 2004 đến nay: Giảng viên thỉnh giảng bộ môn Hán Nôm khoa Ngữ văn và Báo chí (nay là khoa Văn học và Ngôn  ngữ) trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. Hồ chí Minh

15. Những hướng nghiên cứu chính:

-         Nghiên cứu để giảng dạy những môn học thuộc phạm trù Trung Quốc học: nghiên cứu tiếng Hán cổ (cổ đại Hán ngữ), văn học, triết học, sử học và văn hóa Trung Quốc

-         Nghiên cứu để giảng dạy tại các trường Cao đẳng Phật học và học viện Phật giáo: nghiên cứu Phật giáo trong đó có Phật giáo Trung Quốc

-         Nghiên cứu để trứ tác: chữ Hán, chữ Nôm; văn học Việt Nam, chủ yếu là văn học Hán Nôm (văn học cổ và cận đại)

16. Những sách đã xuất bản:

a. Biên dịch:

1.     Nguyễn Trãi toàn tập tân biên (biên dịch chung), trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Nxb. Văn học, Hà Nội, tập 1: 1999, tập 2 và 3: 2000

2.     Giảng giải văn phạm Hán văn, Nxb. Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2003

3.     Sơ lược tiểu sử và ảnh tượng chư Tổ Thiên Thai tông (biên dịch chung), Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2005

4.     Phật học Trung đẳng, tập 1 (Lịch sử Phật giáo Ấn Độ): Nxb. Phương Đông, 2007; tập 2 (Lịch sử Phật giáo Trung Quốc): Nxb. Phương Đông, 2008

b. Biên khảo:

1.     Tâm trạng Tương An quận vương qua thi ca của ông, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa, Sài Gòn, 1970

2.     Nghị luận văn chương, Nxb. Đường Sáng, Sài Gòn, 1972

3.     Tự học Hán văn, Nxb. Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1973

4.     Chân dung Hồ Biểu Chánh, Nxb. Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1974

5.     Sài Gòn-Gia Định qua thơ văn xưa (soạn chung), Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1987

6.     Những vấn đề cơ bản của chữ Nôm, trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 1987

7.     Từ điển Hán – Việt (chủ biên), Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1991

8.     Nguyễn Bỉnh Khiêm qua Bạch Vân am thi tập, Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1991

9.     Ba mươi năm cầm bút, Nxb. Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2004

c. Sáng tác:

10. Hương trời xa bay (thơ), Nxb. Văn nghệ, Tp. Hồ Chí Minh, 1998

11. Cõi trăm năm (thơ), Nxb. Văn nghệ, TP. Hồ Chí Minh, 2002

12. Trăm năm là cuộc lãng du (thơ), Nxb. Văn nghệ, TP. Hồ Chí Minh, 2005

17. Những bài nghiên cứu đáng chú ý:

          Những bài nghiên cứu đáng chú ý đã được tập hợp để in thành sách Ba mươi năm cầm bút (Nxb. Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2004). Những bài này liên quan đến nhiều lĩnh vực: lịch sử, văn hóa, giáo dục, văn học, Phật giáo.

20. Những tờ báo, tạp chí từng cộng tác:

          - Trước 30 – 4 – 1975: Tập san Văn khoa, Tập san Lửa Thiêng

          - Từ 30 – 4 – 1975 đến nay: Tập san Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Tập văn, Giác Ngộ, Tập san Nhớ Huế, Tập san Hồn Việt…

21. Thạc sĩ đã hướng dẫn thành công:  Đoàn Ánh Loan (năm 1994)

 

Thông tin truy cập

57159321
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
3152
7885
57159321

Thành viên trực tuyến

Đang có 223 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website