Thông báo

Thông tin truy cập

61512253
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
6130
25004
61512253

 • Văn học Việt Nam ở Nhật Bản

  KAWAGUCHI KEN’ICHI                                                          (Giáo sư Đại học Ngoại ngữ Tokyo)              Trong bài viết này tôi xin trình bày hai vấn đề :              - Ở Nhật Bản người ta quan tâm đến văn học Việt Nam từ bao giờ và cách quan tâm ra sao?              - Tôi đã đến với văn học Việt Nam và dịch văn học Việt Nam như thế nào?

  Xem chi tiết
 • Tự Lực Văn Đoàn và Văn học hiện đại Việt Nam

  Ảnh Giáo sư Kawaguchi Kinichi Giáo sư Kawaguchi đến Hoa Kỳ tham dự hội thảo về Phong Hóa – Ngày Nay và Tự Lực Văn Đoàn, theo lời mời của Diễn Đàn Thế Kỷ online, với đề tài thuyết trình “Tự Lực Văn Đoàn và Văn Học Cận Đại Việt Nam.”

  Xem chi tiết
 • Văn học Việt Nam ở Nhật Bản

      KAWAGUCHI KEN’ICHI (Giáo sư Đại học Ngoại ngữ Tokyo) Trong bài viết này tôi xin trình bày hai vấn đề : - Ở Nhật Bản người ta quan tâm đến văn học Việt Nam từ bao giờ và cách quan tâm ra sao? - Tôi đã đến với văn học Việt Nam và dịch văn học Việt Nam như thế nào?

  Xem chi tiết
 • Kawaguchi Kenichi

  Prof .KAWAGUCHI KENICHI  川口健一 Đại học Ngoại ngữ Tokyo Tokyo University of Foreign Studies (TUFS) 3-11-1, Asahi-cho, Fuchu-shi, Tokyo 183-8534, Japan   Sách đã xuất bản: Từ Điển Nhật - Việt (cùng biên soạn với Takeuchi Yonosuke - Imai Akio), Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2008   Các bài báo: ・”Art for Art’s Sake” or “Art for Life” ? –Literary Dispute of 1935-36 in Vietnam, Southeast Asian Studies Tokyo University of foreign Studies, vol.8, 2003 ・ Literary Criticism by Hai Trieu, Area and Culture Studies 68, Tokyo University of foreign Studies, 2004 Argument about Art in Vietnam – Culture and Art Dispute

  Xem chi tiết
 • 『トー・タム』と『野菊の墓』におけるふたつの愛

  Quá trình hiện đại hóa văn học Nhật Bản và các nước khu vực văn hóa chữ Hán:Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc 期日:2010年3月18日(木)〜19日(金) 場所:ホーチミン市人文・社会科学大学

  Xem chi tiết
 • 『トー・タム』と『野菊の墓』におけるふたつの愛

  Quá trình hiện đại hóa văn học Nhật Bản và các nước khu vực văn hóa chữ Hán:Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc 期日:2010年3月18日(木)〜19日(金) 場所:ホーチミン市人文・社会科学大学

  Xem chi tiết
 • 1

Danh mục website