Hướng đến xây dựng đại học tự chủ, hiện đại, hội nhập

20211226 2

Ngày 20.12.2021, kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021 - 2025 của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM đã được chính thức triển khai thực hiện. Trước đó, ngày 7.12, Giám đốc ĐH Quốc gia TP. HCM đã kí quyết định số 1554/QĐ-ĐHQG, phê duyệt kế hoạch chiến lược này.

Chiến lược hoạt động trong giai đoạn 2021 - 2025 của Trường ĐHKHXH&NV được xây dựng trong bối cảnh nền giáo dục Việt Nam đang dần chuyển đổi theo hướng đổi mới, sáng tạo, tiên tiến để phù hợp với tình hình mới. Bên cạnh đó, từ năm 2022, Nhà trường bước sang giai đoạn tự chủ đại học với nhiều thách thức đan xen cơ hội mới. Do vậy, việc xây dựng kế hoạch hoạt động theo hướng đổi mới, mang đặc điểm của một đại học tự chủ là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quan trọng.

Qua quá trình phân tích, đánh giá các yếu tố về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức, Trường ĐHKHXH&NV đề ra kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021 - 2025 nhằm xây dựng nhà trường thành trường đại học tự chủ, có hệ thống quản trị hiện đại, chất lượng giáo dục và nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế. Ngoài ra, chiến lược này cũng sẽ góp phần tối ưu hóa nguồn lực hiện có của nhà trường để thực hiện kế hoạch tự chủ đại học từ năm 2022.

Chiến lược xác định tầm nhìn nhà Nhà trường là: "Xây dựng Trường ĐH KHXH&NV thành trường đại học nghiên cứu trong hệ thống ĐHQG-HCM, nằm trong tốp đầu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của châu Á". Sứ mạng được xác định là: "Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra những công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; có đóng góp thiết thực cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước và các địa phương, trọng tâm là khu vực phía Nam. 

"Sáng tạo - Dẫn dắt - Trách nhiệm" là Giá trị cốt lõi và "Giáo dục toàn diện - Khai phóng - Đa văn hóa" là Triết lý giáo dục. 

Kế hoạch chiến lược này xác định mục tiêu chiến lược của Nhà trường là "Xây dựng Trường ĐH KHXH&NV trở thành trường đại học tự chủ, có hệ thống quản trị hiện đại, chất lượng giáo dục và nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế.Tối ưu hóa nguồn lực hiện có của Nhà trường để thực hiện kế hoạch tự chủ đại học từ năm 2022".

Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021 - 2025 của Trường ĐHKHXH&NV gồm 6 chiến lược chính: Chiến lược quản trị đại học; Chiến lược về nguồn nhân lực; Chiến lược cơ sở vật chất, tài chính; Chiến lược về đào tạo và đảm bảo chất lượng; Chiến lược phát triển khoa học & công nghệ, phục vụ cộng đồng; Chiến lược về công tác người học và văn hóa đại học. Mỗi chiến lược hướng đến thực hiện các mục tiêu nhất định. Cụ thể:

Chiến lược quản trị đại học được thực hiện nhằm xây dựng Trường ĐH KHXH&NV thành cơ sở giáo dục đại học tự chủ có hệ thống quản trị hiện đại, hội nhập quốc tế. Hệ thống công nghệ thông tin được đầu tư nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển của nhà trường. Chiến lược gồm 4 mục tiêu và 16 giải pháp.

Chiến lược về nguồn nhân lực hướng đến phát triển đội ngũ viên chức & người lao động đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng phù hợp với cơ chế tự chủ của trường theo định hướng đại học nghiên cứu có tính liên ngành. Chiến lược gồm 3 mục tiêu và 10 giải pháp.

Chiến lược cơ sở vật chất, tài chính được thực hiện nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng theo mô hình các trường đại học tiên tiến trong khu vực. Chiến lược gồm 2 mục tiêu và 6 giải pháp.

Chiến lược về đào tạo và đảm bảo chất lượng hướng đến phát triển chương trình đào tạo liên ngành đáp ứng triết lý giáo dục và giá trị cốt lõi của nhà trường theo hướng hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, xây dựng chương trình đào tạo theo hướng chuyển đổi số để thích ứng với bối cảnh cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, củng cố và gia tăng các hoạt động kiểm định theo các chuẩn kiểm định trong và ngoài nước, xây dựng thành công văn hóa chất lượng trong nhà trường. Chiến lược gồm 6 mục tiêu và 21 giải pháp.

Chiến lược phát triển khoa học & công nghệ, phục vụ cộng đồng được thực hiện nhằm xây dựng đơn vị trở thành trung tâm nghiên cứu hàng đầu về KHXH&NV trong cả nước, tiến tới trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu uy tín và chất lượng của khu vực châu Á; Nâng cao chất lượng nghiên cứu KH&CN và năng lực công bố khoa học, đóng góp thiết thực cho chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của đất nước và các địa phương. Chiến lược gồm 5 mục tiêu và 30 giải pháp.

Chiến lược về công tác người học và văn hóa đại học hướng đến xây dựng văn hóa người nhân văn, chia sẻ các giá trị và lan tỏa lối sống nhân văn trong nhà trường và cộng đồng xã hội; Xây dựng môi trường học tập và sinh hoạt đạt chuẩn quốc tế cho sinh viên; Định vị thương hiệu sinh viên nhân văn có đủ năng lực và kỹ năng đáp ứng nhu cầu xã hội, có trách nhiệm phục vụ cộng đồng. Chiến lược gồm 5 mục tiêu và 16 giải pháp.

Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021 - 2025 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng nhằm định hướng hoạt động của nhà trường theo hướng hiện đại, hội nhập. Đây là sự chuẩn bị cần thiết cho kế hoạch tự chủ của đơn vị vào năm 2022.

Nguyên An

Nguồn: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM  

Thông tin truy cập

56021636
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
10557
11159
56021636

Thành viên trực tuyến

Đang có 230 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website