Chương trình đào tạo cử nhân Ngữ văn Anh đại học Oxford (Anh quốc)

Oxford là đại học nói tiếng Anh lâu đời nhất trên thế giới. Trường đại học này không chỉ tự hào về bề dày truyền thống và quy mô quan hệ quốc tế rộng rãi mà còn nổi tiếng với hệ thống tự học, tự giáo dục. Qua việc giới thiệu sơ lược chương trình đào tạo cử nhân của Khoa Ngữ văn Anh (English Languague and Literature) sau đây, chúng ta sẽ phần nào thấy được cách tổ chức tự học, tự giáo dục rất đáng lưu ý của Oxford.
 

1. Thời gian đào tạo: 3 năm. Mỗi năm chia thành 3 học kỳ, mỗi học kỳ 3 tháng.

2. Mô tả khái quát về phương pháp giảng dạy: Trong toàn khóa học, ba hình thức đào tạo diễn ra song song:

2.1       Hình thức học giảng đường: chú trọng dạy phương pháp.

2.2       Hình thức học theo nhóm (trung bình khoảng 8 người/nhóm): áp dụng phương pháp vào những vấn đề cụ thể, khuyến khích SV làm việc trực tiếp với tài liệu, trình bày miệng và viết ra các ý tưởng, quan điểm.

2.3       Hình thức hướng dẫn riêng (1 thầy, 1 trò): Đây là hình thức giảng dạy trọng tâm của Oxford. GV hướng dẫn cùng với SV xác định chiến lược học tập cho SV trong suốt toàn khóa học và trong từng giai đoạn. Trung bình mỗi học kỳ, một SV ngữ văn phải hoàn thành từ 8-12 bài viết theo yêu cầu của các GV giảng dạy và GV hướng dẫn, bao gồm những bài viết độc lập, những phần của tiểu luận nâng cao hoặc khóa luận…

3. Giới thiệu chung về chương trình đào tạo:

3.1        Ở năm đầu tiên, mọi SV của Khoa Ngữ văn Anh (Oxford) đều học chung một chương trình, tạm gọi là Chương trình nền (Moderations) và bắt buộc phải vượt qua bốn bài thi viết vào cuối năm thứ nhất. Điểm bốn bài thi này chỉ cần đạt để SV được chuyển lên học tiếp năm thứ hai chứ không lấy vào điểm tốt nghiệp. Tuy nhiên, đánh giá của GV hướng dẫn vẫn còn giá trị qua những năm học sau.

3.2       Từ năm thứ hai, SV được quyền chọn một trong hai chương trình sau:

                  Chương trình 1: Ngữ văn Anh

                              Chương trình 2: Ngữ văn Anh cổ

         Hầu hết SV đều theo chương trình 1 vì chương trình 2 rất khó, chỉ dành cho một số SV nhất định. Hai chương trình này học chung với nhau những chuyên đề trùng.

3.3       Kết thúc khóa đào tạo, SV tự đưa ra để tài làm khóa luận tốt nghiệp (có tư vấn của GV hướng dẫn). Điểm khóa luận chiếm 1/3 điểm tổng toàn khóa học.

3.4       Ngoài ra, trong suốt khóa học, SV cũng có thể chọn tham gia một số lớp có liên quan đến các vấn đề mà họ quan tâm, tạm gọi là Các lớp liên kết (Joint Class), chẳng hạn như: Cổ điển học và Anh ngữ, Anh ngữ và các ngôn ngữ hiện đại, Lịch sử hiện đại và Anh ngữ…

 

Dưới đây là bảng mô tả khái quát chương trình đào tạo Cử nhân Ngữ văn Anh của Đại học Oxford:


 

CHƯƠNG TRÌNH NỀN

(Moderations)

Chương trình 1: NGỮ VĂN ANH

(đa số SV chọn chương trình này)

Chương trình 2: NGỮ VĂN ANH CỔ

 

Năm thứ 1

Năm thứ 2

Năm thứ 3

Năm thứ 2

Năm thứ 3

 

SV phải hoàn tất 4 bài viết:

SV không phải tham dự kỳ thi chính thức nào trong năm thứ 2

SV phải thi và nộp khóa luận của toàn khóa học trong năm thứ 3

SV không phải tham dự kỳ thi chính thức nào trong năm thứ 2

SV phải thi và nộp khóa luận của toàn khóa học trong năm thứ 3

Học kỳ Michaelmas

 

Bài viết 1: Nhập môn văn học

Bài viết 2: Văn học hiện đại hoặc Văn học thời Victoria

Bài viết 3: Văn học Anh Cổ đại hoặc Trung đại

 

1.     Nhóm chuyên đề về Ngôn ngữ Anh

2.     Nhóm chuyên đề về Văn học Anh 1100-1509

3.     Nhóm chuyên đề về Văn học Anh 1509-1642

4.     Nhóm chuyên đề về Văn học Anh 1642-1740

5.     Nhóm chuyên đề về Văn học Anh 1740-1832

6.     Nhóm chuyên đề về Shakespeare (có thể học vào năm thứ 3)

 

SV chọn 2 trong 3 nhóm chuyên đề dưới đây (không được chọn trùng với chuyên đề đã làm bài viết ở năm 1):

1.      Một tác giả cụ thể

2.      Một vấn đề

3.      Văn học Anh cổ đại.

 

A1. Nhóm chuyên đề Văn học Anh 600-1100

A2. Nhóm chuyên đề Văn học Anh 1100-1530

A3. Nhóm chuyên đề về Chaucer, Langland và Gower (2 bài viết)

A4. Nhóm chuyên đề về Các văn bản tiếng Anh cổ và trung đại.

A5. Nhóm chuyên đề về Sự phát triển của tiếng Anh văn chương chuẩn đến 1750.

 

SV chọn 3 chuyên đề để học, trong đó sẽ lấy ra 2 chuyên đề đề làm tiểu luận nâng cao:

(Xem danh sách các nhóm chuyên đế bên dưới bảng)

 

Học kỳ Hilary

 

Học kỳ Trinity

 

Bài viết 4: Tìm hiểu về một tác giả  cụ thể hoặc một vấn đề (thuộc thời kỳ Victoria hoặc hiện đại)

Yêu cầu

 

SV bắt buộc phải được đánh giá đạt ở cả bốn bài viết để chuyển tiếp sang năm thứ 2. Điểm 4 bài thi này không tính vào điểm tốt nghiệp.

 

 

SV phải nộp 8 bài viết tính điểm tốt nghiệp, trong đó có 2 tiểu luận nâng cao, dung lượng 5-6000 từ (do SV tự lực).

Khóa luận tốt nghiệp, dung lượng khoảng 6000 từ (có tư vấn và sửa chữa của GV hướng dẫn)

 

 

 

SV phải nộp 8 bài viết tính điểm tốt nghiệp, trong đó có 2 tiểu luận nâng cao, dung lượng 5-6000 từ (do SV tự lực).

Khóa luận tốt nghiệp, dung lượng khoảng 6000 từ (có tư vấn và sửa chữa của GV hướng dẫn)

 

Danh sách các nhóm chuyên đề tự chọn dành cho SV chương trình 2 (Ngữ văn Anh cổ):


1. Anh ngữ cổ

2. Phương ngữ Anh trung cổ

3. Anh ngữ hiện đại

4. Ngôn ngữ học

5. Các tác gia Anh cổ điển

6. Các tác gia Anh thời Trung cổ và Phục Hưng

7. Văn học Anh 1509-1642 (như chương trình 1)

8. Shakespeare (như chương trình 1)

9. Khảo cổ học Anglo-Saxon

10. Gothic

11. Saxon cổ

12. Tiếng Đức chuẩn cổ đại

13. Tiếng Đức chuẩn trung đại

14. Ngôn ngữ Scandinavia cổ

15. Các văn bản Scadinavia cổ

16. Văn học Scandinavia và Băng đảo cổ

17. Pháp ngữ cổ 1150-1250

18. Văn học trung đại Pháp 1100-1300

19. Văn học trung đại Pháp 1300-1500

20. Ngữ văn Wales trung đại I

21. Ngữ văn Wales trung đại

22. Ngữ văn Ireland cổ và trung đại

23. Ngữ văn Latin trung đại

24.Văn học Latin của các đảo thuộc Anh quốc trước chiến tranh xâm lược của Na Uy.

25. Văn học kinh điển.


4. Đánh giá:

Năng lực của SV được đồng thời đánh giá bằng hai hệ thống:

4.1 Đánh giá lâu dài (Formative): căn cứ vào đánh giá của GV hướng dẫn, của các bài viết cho các chuyên đề và các báo cáo định kỳ từ học kỳ 1 đến học kỳ 9.

4.2 Đánh giá tổng kết (Summative): căn cứ vào các bài kiểm tra chính thức và hai tiểu luận nâng cao từ học kỳ 4 đến 9.

 

Sau đây, chúng tôi xin trình bày chương trình học của sinh viên các năm trong một học kỳ để cùng tham khảo cách bố trí các chuyên đề cụ thể của Khoa Ngữ văn Anh – Đại học Oxford:

 

CÁC CHUYÊN ĐỀ CỤ THTRONG MỘT HỌC KỲ

CỦA KHOA NGỮ VĂN ANH

 

Dưới đây là tên các chuyên đề cụ thể, được trình bày theo từng nhóm chuyên đề. Mỗi nhóm có một số lượng chuyên đề nhất định. Mỗi chuyên đề được trình bày trong từ 2-8 buổi. Nội dung của từng buổi (nếu có thông tin) được in chữ nhỏ ngay phía dưới chuyên đề ấy.

 

CHƯƠNG TRÌNH NỀN

 

Bài viết 1: Nhập môn văn học, bao gồm 16 bài giảng, nội dung:


1.            Giới thiệu chung

2.            Văn học là gì?

3.            Văn bản/Tác phẩm

4.            Văn bản/Văn cảnh

5.            Đọc kịch bản

6.            Đọc văn xuôi

7.            Đọc thơ

8.            Hình thức là gì?

9.            Thế nào gọi là Văn học Anh?

10.       Đọc Nhân vật/Cái tôi/Tha nhân

11.       Đọc là gì?

12.       Thế nào là ý nghĩa?

13.       Ngôn ngữ hình tượng

14.       Giọng điệu và hàm ý

15.       Đọc phê bình

16.       Thế nào là giá trị văn học?


 

Bài viết 2a : Văn học thời Victoria (1832-1900), gồm:

1.            Bước đầu tìm hiểu hình thức thơ ca   

2.            Sáu loại tiểu thuyết thời Victoria                   

         Tiểu thuyết bình dân (Plain Vanilla): Trollope

         Chủ nghĩa hiện thực lố bịch (grotesque): Dickens

         Chủ nghĩa hiện thực tinh thần (intellectual): G.Eliot

         Tiểu thuyết thị trường: Braddon và Collins

         Tiểu thuyết nghệ thuật: James

         Tiểu thuyết lãng mạn phục hưng: Stevenson

3.            Thánh tượng (The iconic) trong văn học Anh

Hoặc:

Bài viết 2b: Văn học hiện đại (1900-nay), gồm:

1.            Bước đầu tìm hiểu hình thức thơ ca   

2.            Philip Pullman và His Dark Materials

3.            D.H. Lawrence

4.            Nhập môn Hậu hiện đại

5.            Yeats

6.            Đọc thơ hiện đại

Giới thiệu vị trí (status) của thơ ca

Tiếng vọng nội tâm

Các trạng thái của chủ thể

Định hướng / Không định hướng

Nhạc điệu thơ

Hình thức thơ

Nhịp thơ

7.            Những món đồ cổ hợp thời: Sân khấu Anh từ 1955

Giới thiệu: Sâu khấu sau 1955 và kiểm duyệt

Cấm kỵ (1): Tính dục

Cấm kỵ (2): Bạo lực

Cấm kỵ (3): Chính trị

Thảo luận

8.            Seamus Heaney

9.            Ulysses của James Joyce

10.       Nữ giới và Chủ nghĩa hiện đại

“Ladies, please don’t break these windows”: cuốn sách tra cứu về nữ giới và chủ nghĩa hiện đại.

Chuyện kể, “dòng ý thức”và câu.

Cái tôi

Tính dục

Chủ nghĩa cổ điển.

11.       Thánh tượng trong văn học Anh

12.       Louis McNeice

13.       Từ chủ nghĩa hiện đại đến chủ nghĩa hậu hiện đại.

14.       Viết về chủng tộc và giới tại Nam Phi

“Call me Woman”: về tác phẩm của các tác giả nữ Nam Phi.

Chủng tộc và Tự truyện.

Hư cấu, nhân chứng và Lời cam kết.

Những triệu chứng không lành mạnh.

Tổng kết về tác giả nữ Nam Phi.

 

Bài viết 3a: Văn học Anh cổ, gồm:

1.            The battle of Maldon và văn học Anh cổ

2.            The Wanderer

3.            Cuộc đời các thần linh Anh cổ

4.            Đọc thơ Anh cổ

5.            Văn bản tiếng Anh cổ

6.            Bình luận The Dream of the Rood.

Hoặc:

Bài viết 3b: Văn học Anh trung cồ, gồm:

1.            The tales of Sir Gareth của Malory và bối cảnh tác phẩm

Xuất xứ tác phẩm

Phong cách Malory

Malory và vấn đề mối quan hệ huyết thống

Malory và vấn đề giới

2.            Patience

Bản thảo và văn bản đã biên tập; ngôn ngữ, tác giả, thể loại.

Patience – bài thơ lặp âm đầu

Bài thơ và nguồn gốc Thánh kinh

Tổng quan; Patience và những bài thơ khác trong MS

3.            Mandkind

Bản thảo và văn bản đã biên tập; ngôn ngữ.

Sân khấu và trình diễn.

Thuyết thần học, hài kịch, nhân vật, đạo lý.

Một số cảnh: kịch và thơ khác cùng thời kỳ.

4.            Canterbury Tales của Chaucer

5.            Thơ ca và vấn đề Quá khứ giai đoạn hậu kỳ trung cổ.

 

Bài viết 4: Chọn một tác giả hoặc một vấn đề văn học cụ thể, gợi ý:

4a. Văn học Anh thời Victoria (xem các bài giảng của bài viết 2a)

4b. Văn học Anh hiện đại (xem các bài giảng của bài viết 2b)

4g. Lý thuyết phê bình từ Plato đến hậu hiện đại (bổ sung 5 bài giảng)

4j. Virgina Wolf (bổ sung 2 bài giảng)

4l. Seamus Heaney (bổ sung 1 bài giảng)

 

 

Chương trình 1: NGỮ VĂN ANH

 

Bài viết 1: Lịch sử, lý thuyết và thực hành Anh ngữ, gồm:

1.      Các thể thức của ngôn ngữ văn chương

Phong cách học: Nhận diện ngôn ngữ văn chương

                        Đọc thơ

                        Những gì cần quan tâm? Nhịp điệu, vần, luật.

                        Ngôn ngữ hình tượng

                        Văn xuôi miêu tả: Ngữ pháp về từ và câu

                        Truyền miệng và Thành văn.

2.      Cách sử dụng nguồn tài liệu điện tử (dành cho bài viết thứ 1)

3.      Ngữ pháp tiếng Anh

4.      Kỹ năng bình luận (dành cho bài viết thứ 1)

5.      Lịch sử các dân tộc Anh

 

Bài viết 2: Shakespeare, gồm:

 

1.      Shakespeare trong bối cảnh văn học của ông

2.      Những vở kịch cuối cùng của Shakespeare

3.      Thơ sonnet của Shakespeare

4.      Shakespeare, Ted Hughes và Kytô giáo

5.      Shakespeare: Ngôn ngữ kịch và Khoảnh khắc kịch

 

Bài viết 3a/3b: Văn học Anh 1100-1509, gồm:

1.      Langland trong thời đại ông

2.      Nhận diện văn phong thời kỳ hậu chiến tranh xâm lược

3.      Tác giả của Gawain*

4.      Nữ giới và Tính chất duy linh trung đại.

5.      Thơ trữ tình trung cổ

6.      Thơ ca và Quá khứ hậu kỳ trung đại

7.      Văn học trung đại Anh – các tác giả vô danh: Pearl và các tác phẩm khác.

8.      Hiểu Pearl

 

Bài viết 4: Văn học Anh 1509-1642, gồm:

1.      Tầm quan trọng của văn bản: bản thảo, bản in, bản in hiện đại.

2.      Thánh tượng trong văn chương Anh

 

Bài viết 5: Văn học Anh 1642-1740, gồm:

Buổi giới thiệu các chuyên đề chuẩn bị cho bài viết thứ 5, nội dung như sau:

9-10g:          Văn học và Chính trị thời kỳ nội chiến Anh

10-11g:       Văn hóa cao và thấp

11-12g:       Văn học nghệ thuật và Diện mạo quốc gia

12g:             Giới tính và Văn học

14g-15g:     Nông thôn và Thành thị                 

15g-16g:     Bản thảo và Bản in

16g:             Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ.

 

1.            Pope

2.            Hài kịch thời quân chủ tái lập ở Anh.

3.            Swift

4.            Văn học và Tôn giáo 1660-1789

5.            Anh hùng ca và Nhại anh hùng ca

6.            Bunyan và Quyền tự do ở Anh

7.            Văn học chống quân chủ tái lập

Giới thiệu về thơ kiểu hiệp sĩ và việc thiết lập nền tảng của văn học bí mật (Waller, Dryden, Wither và một số người khác).

Chiến tranh, cách tân và phản cách tân: cuộc chiến Anglo-Hà Lan đầu tiên.

Tổ chức cộng hòa mật sau 1660: “Elegies”, Hồi ký đại tá Hutchinson.

Sử thi cộng hòa 1: Milton, Thiên đường đánh mất.

Sử thi cộng hòa 2: Lucy Hutchinson, Trật tự và Náo loạn.

Marvell, các tu sĩ và chiến tranh chống khủng bố: văn xuôi và những bài thơ châm biếm cuối cùng của Marvell

8.            Tiểu thuyết mới: Tiểu thuyết 1642-1740

Fakiry: câu chuyện phương Đông. Những cuộc tiêu khiển đêm Ả rập.

Trái tim gian lận: tiểu thuyết ái tình. Aphra Behn, những lá thư tình giữa nhà quý tộc và chị ông ta.

Gián điệp và scandal: bè phái. Delarivier Manley, The New Atalantis và Paolo Marana – những lá thư của một gián điệp Thổ Nhĩ Kỳ.

Những cuộc đời giả mạo: Defoe, Moll Flanders và Roxana.

Những chuyến du hành viễn tưởng: Jonathan Swift, Gulliver du ký và Daniel Defoe, Robinson Crusoe.

9.            Thuyết vô thần và thơ ca thế kỷ XVII

10.       Tầm quan trọng của văn bản: bản thảo, bản in, bản in hiện đại.

11.        Andrew Marvell

12.       Daniel Defoe

13.       Tính chất lãng mạn trong văn học thời quân chủ tái lập

14.       Henry Vaughan và Thomas Traherne

15.       Richardson, Fielding và sự ra đời của tiểu thuyết Anh

16.       Bối cảnh tinh thần của văn học thế kỷ XVIII

 

Bài viết 6: Văn học Anh 1740-1832, gồm:

1.      Những nhà thơ nữ thời kỳ lãng mạn.

2.      Tác giả của các tác phẩm văn xuôi (không phải tiểu thuyết) thời kỳ lãng mạn.

3.      Richardson, Fielding và sự ra đời của tiểu thuyết Anh

 

Bài viết 7, 8: Sinh viên chọn 2 trong những chuyên đề gợi ý dưới đây:

8a. Tiểu thuyết Anh

1.      Nhà văn và văn học nghệ thuật thời Victoria

2.      Tiểu thuyết mới: Tiểu thuyết 1642-1740

3.      Sáu loại tiểu thuyết thời Victoria

4.      Ulysses của James Joyce

5.      Từ chủ nghĩa hiện đại đến chủ nghĩa hậu hiện đại

8b. Kịch Anh

1.      Những món đồ cổ hợp thời: Sân khấu Anh từ 1955

8d. Thơ ca Anh

1.      Đọc thơ hiện đại

8e. Văn học Mỹ từ 1800 đến nay

1.      Các vấn đề của văn học Mỹ

2.      Tiểu thuyết Mỹ: Chủ đề và bối cảnh

3.      New England và tư tưởng về nuớc Mỹ trong văn chương Mỹ

               Thanh giáo

               Tự truyện Franklin; Giới thiệu Emerson, Thoreau và Walden

               Hawthorne và “Chữ A màu đỏ”; Giới thiệu Whitman, Dickinson

4.      Giới thiệu thơ hiện đại Mỹ

5.      Kịch Mỹ

6.      Tiểu thuyết Mỹ

7.      Tác giả nữ và văn học Mỹ

8.      Emily Dickinson

9.      Robert Frost

8f. Sáng tác của các các tác giả nữ:

1.      Nghĩ về sáng tác của các tác giả nữ

2.      Nữ giới xây dựng Chủ nghĩa hiện đại

3.      Viết về chủng tộc và giới tại Nam Phi

8g. Lịch sử và Lý thuyết phê bình

1.      Nhà văn và văn học nghệ thuật thời Victoria

2.      Nhập môn hậu hiện đại

3.      Lý thuyết phê bình từ Plato đến hậu hiện đại

8h. Văn học hậu thực dân

1.      Viết về chủng tộc và giới tại Nam Phi

8j(i). Ngôn ngữ và giới

8j(ii). Tự truyện: Các phương pháp tiếp cận phê bình

8j(iii). Văn chương lên phim: Mối liên hệ giữa văn học và điện ảnh trên bình diện lý thuyết

8k. Văn học thời Victoria 1832-1900

Xem chương trình nền, bài viết 2a

8l. Văn học hiện đại 1900 đến nay

Xem chương trình nền, bài viết 2b

 

 

Bài viết 9: Văn học Anh cổ

Xem chương trình nền, bài viết 3a

 

 

Chương trình 2: NGỮ VĂN ANH CỔ

(SV chương trình 2 học những chuyên đề trùng với chương trình 1 và bổ sung thêm các  chuyên đề dưới đây)

1.      Kỹ năng bình luận (dành cho bài viết A5): Elfric với Biên niên sử Peterborough

Bình luận là gì?

Bình luận và Ngôn ngữ của Elfic

Ngôn ngữ của Biên niên sử Pterborough

2.      Giới thiệu về phê bình văn bản (dành cho bài viết A4): Các văn bản trung đại Anh

3.      Những lời bình của Kinh Thánh

 

 

CÁC CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ CHUNG

1.                  Các chủ đề văn chương trong nghệ thuật Anh thế kỷ XVIII

2.                  Ôn tập và kỹ thuật làm bài tốt nghiệp.

 

CÁC LỚP LIÊN KẾT (JOINT CLASS)

1.                  Liên kết với ngành CỔ ĐIỂN HỌC VÀ ANH NGỮ

1.1 Lớp phê bình lý luận cổ điển học và tiếng Anh căn bản

2.                  Liên kết với ngành SỬ HỌC VÀ ANH NGỮ

2.1 Thời Viking: Chiến tranh và hòa bình từ 750-1100

2.2 Thảo luận về Ngôn ngữ và Lịch sử.

 * Tác giả của một số tác phẩm thơ trung đại nổi tiếng ở Anh: Pearl, Sir Gawain and the Green Knight, Patience, Cleanness… là một tác giả vô danh. Ngoài việc xác định rằng ông cùng thời với Geofrey Chaucer, John Gower và William Langland, hầu như người ta không có thêm thông tin nào khác về tác giả. Vì vậy, “Pearl Poet” (Tác giả của Pearl) hay “Gawain Poet” (Tác giả của Gawain) được xem như tên riêng của nhà thơ vô danh này (trích Wikipedia)

Thông tin truy cập

61445220
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
9319
8758
61445220

Thành viên trực tuyến

Đang có 165 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá:140.000đ

  Giá:140.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website