Đào Lê Na, TS (2015, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), Trưởng Bộ môn; chuyên ngành Biên kịch điện ảnh, Nghệ thuật điện ảnh, Lý thuyết nghệ thuật, Nghệ thuật ứng dụng. Năm 2011-2013, học thạc sĩ Quản lý nghệ thuật tại Trường Đại học Nguyên Trí, Đài Loan. Sách đã xuất bản: Chân trời của hình ảnh: Từ văn chương đến điện ảnh qua trường hợp Kurosawa Akira (2017), Điện ảnh Nhật bản và Việt Nam đương đại: giao lưu văn hoá và ảnh hưởng (chủ biên, 2019), Tự sự của hạt mưa (tiểu thuyết, 2019). Được nhận tài trợ của AAS, Japan Foundation tham gia Hội nghị thường niên của Hiệp hội châu Á tại Canada và Mỹ, nhận tài trợ của ICAS tham gia Hội nghị các học giả nghiên cứu châu Á tại Hà Lan. Có nhiều bài đăng trên các tạp chí nghiên cứu chuyên ngành văn học, sân khấu, điện ảnh và các kỷ yếu hội thảo trong nước, quốc tế.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hồ Khánh Vân (bút danh: Song May), TS (2020, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), Phó trưởng Khoa; Lĩnh vực chuyên môn: lý luận và phê bình văn học, lý luận và phê bình điện ảnh, văn học nữ quyền. Có một số bài nghiên cứu trong các sách: Nam bộ - Đất và người, Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh, và các tạp chí: Nghiên cứu văn học, Thế giới điện ảnh, Bình luận văn học… Năm 2008-2009, tu nghiệp ở Dự án Điện ảnh, chuyên ngành Lý luận và phê bình điện ảnh (ĐH KHXH và NV HN) do Quỹ Ford tài trợ. Đạt giải nhất cuộc thi thơ Bút mới do báo Tuổi Trẻ tổ chức năm 2005. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Lê Thuỵ Tường Vi, ThS (2008, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), chuyên ngành Văn học Việt Nam hiện đại. Có một số bài viết về Thơ mới và văn học Nam Bộ trên các tạp chí Nghiên cứu văn học, Tạp chí Đại học Sài Gòn-Bình luận văn học. Có một số bài dịch và sáng tác đã công bố. Là thành viên biên tập Bình luận văn học, niên giám của Hội Nghiên cứu và Giảng dạy văn học TPHCM. Hiện đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành Văn học Việt Nam tại Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dienanh

SÁNG TÁC VÀ PHÊ BÌNH
SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH

Bộ môn Văn học Nước ngoài và Văn học So sánh trước đây là bộ môn Văn học Nước ngoài. Năm 2007, do nhu cầu về chuyên môn, sự phát triển của khoa học văn học và khả năng đào tạo của bộ môn, bộ môn được đổi tên thành Văn học Nước...

Danh mục website