Tổng hợp (15.6.2012):  4 (GV:   38 người, chuyên viên: 7 người). GS/PGS.TS : 8/38 người chiếm 21%. TS (cả GS/PGS.TS) : 19/38 người chiếm 50%. ThS : 15/38 người  chiếm 39%. Có bằng Thạc sĩ, TS : 34/38 chiếm 90%. Cử nhân : 3/38 người....

Học vị: thạc sĩ
Chức vụ: giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học vị: Tiến sĩ
Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Khoa Văn học
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học vị: Tiến sĩ
Chức vụ: GVCC, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học vị: Tiến sĩ
Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học vị: Tiến sĩ
Chức danh: Phó giáo sư
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học vị: Tiến sĩ 
Chức vụ: Trưởng Khoa Việt Nam học, Trưởng Bộ môn Văn học Việt Nam - Khoa Văn học
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Page 1 of 4

Thông tin truy cập

42911533
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
3084
9117
42911533

Thành viên trực tuyến

Đang có 176 khách và không thành viên đang online

Danh mục website