Báo cáo tình hình thu - chi Quỹ học bổng hỗ trợ SV Ngữ văn từ 14/10/2014 đến 24/10/2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU- CHI
QUỸ HỌC BỔNG HỖ TRỢ SINH VIÊN NGỮ VĂN
TỪ 14/10/2014 ĐẾN 24/10/2015

TỒN QUỸ NĂM NGOÁI: 343,200,000

(thể hiện trong 3 sổ tiết kiệm: (1) 242,000,000 đ + (2) 46,800,000+ (3) 54,400,000)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU- CHI
QUỸ HỌC BỔNG HỖ TRỢ SINH VIÊN NGỮ VĂN
TỪ 14/10/2014 ĐẾN 24/10/2015

I.                    TỒN QUỸ NĂM NGOÁI VÀ HỘI KHOA

TỒN QUỸ NĂM NGOÁI: 343,200,000

(thể hiện trong 3 sổ tiết kiệm: (1) 242,000,000 đ + (2) 46,800,000+ (3) 54,400,000)

HỘI KHOA: 168,385,000

Tổng cộng tồn Quỹ: sổ tiết kiệm: (1) 242,000,000 đ + (2) 46,800,000+ (3) 54,400,000 + (4)168,385,000 tiền mặt = 510,585,000 (chưa kể lãi tiết kiệm)

 

II.                 THU CHI NĂM NAY:

STT

HỌ VÀ TÊN

QUỸ HỌC BỔNG NGỮ VĂN

1.       

Cựu SV Nguyễn Thúy Hà (khóa 1987-1991)

1,000,000

2.       

PGS.TS. Lê Trung Hoa

2,000,000

3.       

Gia đình cố GS Hoàng Như Mai

10,000,000

4.       

Cựu SV Nguyễn Thị Lưu Phương (khóa 2002-2006)

2,000,000

5.       

Bán sách của GS. Hoàng Như Mai

900,000

6.       

Hòa thượng Thích Giác Toàn (tịnh xá Trung tâm)

10,000,000

7.       

HS Julia Đỗ (Hoa Kỳ)

400$ = 8,520,000

8.       

Báo Thanh niên

60,000,000

9.       

Cựu SV Phan Việt Quốc (khóa 1989-1993)

4,000,000

10.  

Lớp cựu SV khóa 2002-2006

700,000

11.  

PGS. TS. Trần Thị Thuận

500,000

12.  

PGS.TS. Nguyễn Đình Phức

1,000,000

13.  

PGS.TS. Nguyễn Kim Châu

1,000,000

14.  

Ông Châu Ngọc Phàm (Quỹ học bổng Chu Minh)

2,000,000

15.  

Lớp cựu SV khóa 2001-2005

4,100,000

16.  

NCS Nguyễn Văn Hải (Viện Đào tạo nâng cao TP.HCM)

20,000,000

17.  

Cựu SV Nguyễn Lâm Như Quỳnh (khóa 2001-2005)

10,000,000

18.  

Cựu SV Trần Văn Tấn (khóa 1979-1983)

5,000,000

 

CỘNG SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP
TỪ 14/10/2014  ĐẾN 24/10/2015

142,720,000

 

III.               CHI

1)     Trao học bổng: 2 đợt: Đợt 1: 11/2014: 40 suất x 1,500,000 = 60,000,000

  Đợt 2: 10/2015: 37 suất x 1,500,000 = 55,500,000

 Thủ khoa, á khoa, tuyển thẳng           = 2,000,000

2)     Chi tổ chức Lễ Khởi đầu mới:                                                 = 15,000,000

3)     Hỗ trợ gia đình SV Lữ Thanh Hiếu (mất sớm)                      = 2,000,000

4)     2 suất học bổng cho Ngày hội Người Khoa Văn                  = 1,000,000

 

TỔNG CHI: 135,500,000

IV.              CÒN: (III) – (II) = 7,220,000

V.                TỔNG KẾT SỐ DƯ NĂM NAY:

Sổ tiết kiệm sau kết toán hội khoa tháng 4/2015: (1) 242,000,000 đ + (2) 46,800,000+ (3) 54,400,000 + (4)175,605,000 tiền mặt = 517,805,000 (chưa kể lãi tiết kiệm)

Gửi tiết kiệm sổ 150,000,000 còn để lại 25,605,000 phòng trường hợp khẩn cấp.

Thông tin truy cập

61507089
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
966
25004
61507089

Thành viên trực tuyến

Đang có 73 khách và không thành viên đang online

Danh mục website