28062022Tue
Last updateMon, 27 Jun 2022 9am

Thư mời tham gia buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS. Lê Quang Trường

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH VÀ NHÂN VĂN

 

THƯ MỜI

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo cho NCS. Lê Quang Trường.

Quyết định v/v Về việc thực hiện chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

                TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

                                          __________________________           

Số:   55   /QĐ-XHNV-SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2012

 

 

 

 

 

               QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ

_____________________________

Online Members

We have 186 guests and no members online

Homepage Data

54444949
Today
Yesterday
All
15907
7947
54444949

Show Visitor IP: 44.192.47.87
28-06-2022 16:17