28062022Tue
Last updateMon, 27 Jun 2022 9am
Title Author Hits
Danh sách thạc sĩ và tiến sĩ được đào tạo tại khoa VH&NN từ khóa 1995 đến khóa 2003 Written by VH-NN Hits: 2511
Từ năm 2015, Khoa Văn học và Ngôn ngữ bắt đầu đào tạo Thạc sĩ Lý luận văn học Written by VH-NN Hits: 14124
Quyết định v/v bổ sung Chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM (VNU-EPT) công nhận trình độ tiếng Anh đầu ra trong đào tạo trình độ thạc sĩ tại ĐHQG-HCM Written by P. SĐH Hits: 8551
Quyết định v/v Áp dụng chuẩn trình độ tiếng Anh và triển khai Chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM đối với đào tạo SĐH từ khóa tuyển đợt 1 năm 2014 Written by P. SĐH Hits: 8420
Quyết định v/v thực hiện chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Written by P. SĐH Hits: 8223
Thông báo v/v thu học phí bậc đào tạo SĐH năm học 2014-2015 Written by P.KHTC Hits: 8281
Quyết định v/v Về việc thực hiện chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ Written by Khoa Văn học Hits: 8813
Danh mục Giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ Written by Bộ GD&ĐT Hits: 8294
Thư mời tham gia buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS. Lê Quang Trường Written by VH-NN Hits: 7889
Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Lý luận văn học Written by VH-NN Hits: 19542