Lê Tiến Dũng

 

Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG

 

1. Họ và tên: LÊ TIẾN DŨNG

2. Ngày sinh: 30/3/1957

3. Nơi sinh: xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

4. Nam/nữ: Nam

5. Nơi đang công tác:

Trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Phòng/Ban/Trung tâm:

Khoa/Bộ môn: Văn học và ngôn ngữ

Chức vụ: Giảng viên

6. Học vị: Tiến sĩ                 năm đạt: 1997

7. Học hàm: Phó giáo sư năm phong: 2007

8. Liên lạc:

  Cơ quan Cá nhân
Địa chỉ ……………………………...........……………….....……, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. HCM  
Tel/Fax

Tel: 08.38293828 (Ext. ….)

Fax: 08.38221903

         
Email  
Website    

 

9. Trình độ ngoại ngữ:

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu
Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB
1 Tiếng Nga     x   x     x     x  
2 ….                        
….                        

 

10. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
Từ 9/1979 –9/1987 Đại học sư phạm Huế Giảng viên
Từ 10/1987- nay Đại học KHXH&NV TP.HCM Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn, Phó trưởng khoa
Từ … đến …    

 

11. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành

Thi tốt nghiệp/

Viết luận án tốt nghiệp

Cao đẳng … - …      
Đại học 1975 - 1979 Đai học sư phạm Huế Ngữ văn Thi tốt nghiệp
Thạc sỹ 1980 – 1982 Đại học sư phạm Hà Nội Lý luận văn học Viết luận văn
Tiến sỹ 1996 - 1997 Đại học KHXH&NV TP. HCM Lý thuyết và lịch sử văn học Viết luận án

 

 

 

12. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu

 • Lĩnh vực chuyên môn:

-       Lĩnh vực: Ngữ văn

-       Chuyên ngành: Văn học

-       Chuyên môn: Lý luận văn học

 • Hướng nghiên cứu: Lý luận văn học

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Quá trình nghiên cứu

TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

Cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1 Tiểu thuyết của Bửu Đình trong sự phát triển văn xuôi Nam bộ Trường   3.00.000 đ Chủ nhiệm   Tốt
2         Chủ nhiệm   Tốt
3 Lê Anh Xuân, nhà thơ chiến sĩ Trường 1 năm   Chủ nhiệm   Tốt
4 Thanh Hải nhà thơ cách mang miền Nam Trường 1 năm 17000.000 đ Chủ nhiệm 25/8/2012 Tốt
5              

2. Quá trình giảng dạy (hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh)

 

TT Tên HVCH, NCS Tên luận văn, luận án Năm đã bảo vệ Bậc đào tạo Sản phẩm của luận văn/luận án
1 Nguyễn Hữu Chính                   Thế giới nghệ thuật thơ Hoàng Cầm 2000 Thạc sỹ  
2 Tô Hà Tường Vân Thế giới nghệ thuật thơ Xuân Quỳnh 2000 Thạc sỹ  
3 Trần Thị Bích Hà Nhà thơ Chế Lan Viên với lý luận và phê bình văn học 2003 Thạc sỹ  
4 Lê Thị Bé Tìm hiểu nghệ thuật thơ Tản Đà 2004 Thạc sỹ  
5 Quách Thị Thanh Tâm Thế giới nghệ thuật thơ Nguyễn Đình Thi 2005 Thạc sỹ  
6 Trần Tiến Thành Thế giới nghệ thuật thơ Yến Lan 2005 Thạcsỹ Thạc sỹ  
7 Trần Thị Thanh Nga Thế giới nghệ thuật thơ Quang Dũng 2005 Thạc sỹ  
8 Nguyễn Văn Triều Thơ Lê Anh Xuân 2006 Thạc sỹ  
9 Trương Ngân Kiều Thế Lữ - người mở đầu phong trào Thơ mới 2007 Thạc sỹ  
10 Nguyễn Thị Nga Truyện ngắn và tiểu thuyết Lê Văn Thảo 2007 Thạc sỹ  
11 Trần Thành Khánh Thơ và trường ca của Xuân Hoàng 2007 Thạc sỹ  
12 Trương Thị Mỹ Phượng Thơ Bùi Giáng 2007 Thạc sỹ  
13 Nguyễn Thi Kim Phụng Giá trị văn học trong phim tài liệu VN 2007 Thạc sỹ  
14 Mai Thụy Thanh   Vân Cuộc đời và sự nghiệp văn học của Viễn Phương 2009 Thạc sỹ  
15 Nguyễn Thị Hồng Giang Vai trò của báo chí trong sáng tác của Phạm Trung Kiên 2009 Thạc sỹ  
16 Hồ Nguyễn Bích Thủy Khuynh hướng hiện thực phê phán trong tiểu thuyết Nam bộ 1932 - 1945 2009 Thạc sỹ  
17 Trương Thị Mộng Cầm Hình tượng thơ Phạm Tiến Duật 2010 Thạc sỹ  
           
18 Nguyễn Thị Nhân Cảm hứng lịch sử trong truyện ngắn truyện ngắn thời kỳ đổi mới 2010 Thạc sỹ  
19 Hoàng Thị Bé Phong cách thơ Lưu Trọng Lư   Thạc sỹ  
20 Nguyễn Thị Khánh Hòa Loại hình câu thơ trong Thơ mới 2014 Thạc sỹ  
21 Trần Thị Mai Nhân Đổi mới tiểu thuyêt sau 1975 2008 Tiến sỹ  
22 Nguyễn Văn Triều Khuynh hướng yêu nước và cách mạng trong ca Nam bộ 1900-1945 2012 Tiến sỹ  

III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học

1.1 Sách xuất bản quốc tế

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sác0h tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            
           

 

1.2. Sách xuất bản trong nước

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1 Ca dao dân ca Chuyên khảo   Thuận Hóa 1988 Đồng tác giả
2 Xuân Diệu một đời người một đời thơ Chuyên khảo   Giáo dục 1993 Đồng tác giả
3 Những cách tân trong thơ Xuân Diệu giai đoạn 1932-1945 Chuyên luận  

ĐHQG

Tp. HCM

2004 Tác giả
4 Cụ Hồ ở giữa lòng dân Chuyên khảo   Thuận Hóa 2000 Đồng tác giả
5 Nam Cao, một   đời văn Chuyên khảo   Trẻ 2001 Đồng tác giả
6 Nhà phê bình và cái roi ngựa Chuyên luận  

ĐHQG

TP. HCM

2004 Tác giả
7 Giáo trình lý luận văn học Giáo trình  

ĐHQG

TP. HCM

2004 Tác giả
8 Giờ văn   ngoài lớp Chuyên luận   Trẻ 2004 Tác giả
9 Một lòng với văn nhân Chuyên luận   Thanh niên       2007   Tác giả
10 Nhà văn và phong cách Chuyên luận  

ĐHQG

TP. HCM

2007 Tác giả
11 Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh Chuyên luận  

Tổng hợp

TP. HCM

2011 Đồng tác giả
12 Những vấn đề Ngữ văn Chuyên luận  

ĐHQG

TP. HCM

2015

Đồng tác giả

13

Đại thi hào dân tộc danh nhân văn

hóa Nguyễn Du

Chuyên luận  

ĐHQG

TP. HCM      

2015   Đồng tác giả
14 Văn hóa cải lương Nam bộ Chuyên luận   Văn hóa, văn nghệ 2016 Đồng tác giả
15 Nghiên cứu giảng dạy thơ văn Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh Chuyên luận   Thời đại 2012 Tác giả
             

 

2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISI/ ISSN Điểm IF
1          
2                       
         

 

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Điểm IF
1

Lê Tiến Dũng- Vài nét về thi pháp thơ Xuân Diệu thời kỳ Thơ mới, Tạp san Khoa học, ĐHSP Huế, số 8

1993      
2 Lê Tiến Dũng- Loại hình câu thơ của Thơ mới, Tạp chí Văn học, Viện Văn học, Hà Nội, số 1 1994   0494-6928  
3 Lê Tiến Dũng- Xuân Diệu nhà thơ của cảm giác, Tập san Khoa học, trường ĐHTH TP. HCM, số 1 1995      
4 Lê Tiến Dũng- Thơ Xuân Diệu giai đoạn 1923-1945: cái nhìn nghệ thuật mới về thế giới và con người, Tạp chí Văn học, Viện Văn học, Hà Nội, số 9 1997   0494-6928  
5 Lê Tiến Dũng- Thể tám tiếng trong thơ Việt Nam, Tạp chí Văn học, Viện Văn học, Hà Nội, số 3 2000   0494-6928  
6 Lê Tiến Dũng- Thơ Đông Hồ, Tập san KHXH&NV, trường ĐHKHXH&NV TP. HCM, số 17 2001      
7 Lê Tiến Dũng- Đặc điểm nhân vật truyện cổ và việc “hiện đại hóa” truyện cổ dân gian, Tạp chí Nghiên cứu văn học, Viện Văn học, Hà Nội, số 3 2004   0494-6928  
8 Lê Tiến Dũng- Đóng góp của Phương Lựu về vấn đề chức năng của văn học, Tập       san KHXH&NV trường ĐHKHXH&NV TP HCM, số 35 2006      
9 Lê Tiến Dũng- Bửu Đình, nhà tiểu thuyết Nam bộ, Tập san KHXH&NV trường ĐHKHXH&NV TP. HCM, số 36 2006      
10

Lê Tiến Dũng- Nam Cao và truyện ngắn Chí Phèo, Tập san KHXH&NV

Trường ĐHKHXH&NV TP. HCM, số 39

2007      
11

Lê Tiến Dũng- Nguyễn Đình Thi với hình ảnh đất nước đau thuong mà anh dũng, Tập san KHXH&NV

Trường ĐHKHXH&NV TP. HCM, số 45

2008      
12 Lê Tiến Dũng- Các nhà Thơ mới và văn học Trung Quốc,Tạp chí Đại hoc Sài Gòn, số chuyên đề, 2011 2011   1859-3208  
13 Lê Tiến Dũng- Thanh Hải, nhà thơ cách mạng miền Nam, Tạp chí VH-DL, Số 7, năm 2012 2012   1809- 3720  
14 Lê Tiến Dũng- Mỗi năm hoa đào nở, Tạp chí VH-DL, Số 8, năm 2013 2013   1809-3720  
15 Lê Tiến Dũng- Nguyễn Tuân với chủ nghĩa xê dich qua Người lái sông Đà, Tạp chí VH-DL, Số 10, năm 2013 2013   1809-3720  
16 Lê Tiến Dũng- Kiên Giang, nhà thơ của ngon lửa tình yêu, Tạp chí VH-DL, Số 14, năm 2013 2013   1809-3720  
17 Lê Tiến Dũng- Quang Dũng nhà thơ lãng mạn va hào hoa, Tạp chí VH-DL, Số 15, năm 2013 2014   1809-3720  
18 Lê Tiến Dũng- Du lịch xứ Huế qua những ca dao, Tạp chí VH-DL, Số 16, năm 2014 2014   1809-3720  
19 Lê Tiến Dũng- Du lịch về xứ Quảng Bình quua những vần ca dao, Tạp chí VH-DL, Số 17, năm 2014 2014   1809-3720  
20 Lê Tiến Dũng- Du lịch về xứ Quảng Nam qua những vần ca dao, Tạp chí VH-DL, Số 18, năm 2014 2014   1809-3720  
21 Lê Tiến Dũng- Du lịch Bac Liêu qua truyện kể và những vần ca dao, Tạp chí VH-DL, Số 19, năm 2014 2014   1809-3720  
22 Lê Tiến Dũng- Đọc lại những vần thơ chuc Tết của Bác, Tạp chí VH-DL, Số 21, năm 2015 2015   1809-3720  
23 Lê Tiến Dũng- Du lịch Kiên Giang qua những vần ca dao, Tạp chí VH-DL, Số 25, năm 2015 2015   1809-3720  
24 Lê Tiến Dũng- Bến Tre nước ngọt lắm dừa, Tạp chí VH-DL, Số 27, năm 2016 2016   1809-3720  

 

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

ISBN

Ghi chú
1        
2        
       

 

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội *thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản và năm xuất bản Ghi chú
1 Lê Tiến Dũng – Bác Hồ với việc sáng tác văn học, in trong sách Nghiên cứu thơ văn Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh, Nxb Văn học, Hà Nội  

Văn học

1990

 
2 Lê Tiến Dũng - Nhận xét về văn học VN trong sách giáo khoa văn học bậc PTTH, Kỷ yếu hội thảo khoa học Hội NCGDVH – NXB Giáo dục TPHCM  

Giáo dục

1993

 
3 Lê Tiến Dũng - Khi duyên tình nên thơ, in trong tập Tiếng nói tri âm, Nxb Trẻ  

Trẻ

1994

 
4 Lê Tiến Dũng - Tiếng trống thu không và tiếng còi tàu nơi phố huyện cua Thạch Lam, in trong tập Tiếng nói tri âm, Nxb Trẻ  

Trẻ

1994

 
5 Lê Tiến Dũng - Sự đổi mới tư duy nghệ thuật của Xuân Diệu trên bình diện câu thơ, Kỷ yếu Hội nghị khoa học , Trường ĐHTH TP HCM, năm 1995   1995  
6 Lê Tiến Dũng – Hoàng Cầm với lá diêu bông, Hội thao về thơ, Đại học KHXH&NV TP. HCM tổ chức 6/2003  

ĐHQG TP.HCM

2003

 
7 Lê Tiến Dũng – Dạy văn là dạy cái hay, cái đẹp của văn chương, Hội thảo đổi mới giảng dạy ngữ văn ở trường đại học, Nxb ĐHQG TP. HCM  

ĐHQG TP.HCM

2003

 
8 Lê Tiến Dũng – Ngôn ngữ người kẻ chuyện in trong sách “Từ điển văn học”, Nxb Thế giới   2004  
9 Lê Tiến Dũng – Tài mệnh tương đô, tiểu thuyết tâm lý của Nguyễn Chánh Sắt, Kỷ yếu Hội thảo khoa về Nguyễn Chán Sắt do Hội Lịch sử tinh An Giang chủ trì  

 

2013

 
10 Lê Tiến Dũng - Tư tưởng đổi mới của Phan Khôi, in trong Phan Khôi, những đóng góp trên lĩnh văn hóa dân tộc, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Quảng Nam ấn hành, 2015   2015  
11 Lê Tiến Dũng - Du lịch về miền Trung qua những vần ca dao, in trong Toàn cầu hóa du lịch và địa phương hóa du lịch, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, Nxb Đại học Quốc gia, 2015.   2015  
12 Lê Tiến Dũng – Nhân cách Nguyễn Sinh Sắc đối với sự hình nhân cách Nguyễn Tất Thành, Kỷ yêu Hội thảo khoa học ve Thân thế và sự nghiệp cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc do Hội khoa học lịch sử tỉnh Bình Duong và Giáo hội Phật giáo tinh Bình Dương tổ chức, 11/2015   2015  
         

 

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG

1. Các giải thưởng về Khoa học và Công nghệ các cấp đã đạt được

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp Năm cấp
1        
2        
                  

 

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent)

TT Tên bằng

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            
           

 

3. Bằng giải pháp hữu ích

TT Tên giải pháp

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            
           

 

 

 

 

 

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa kết quả nghiên cứu

TT

Tên công nghệ/ giải pháp hữu ích

đã chuyển giao

Hình thức, quy mô, địa chỉ

áp dụng

Năm chuyển giao

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

1        
2        
       

 

V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình nghiên cứu và chuyển giao KH&CN trong và ngoài nước

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh
1      
2      
     

 

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh
1 1985 -2002 UV BCH Hội nghiên cứu va giảng day văn hoc Ủy viên
2 1994 đến nay Hội viên Hội Văn nghệ dân gian VN Hội viên
     

 

3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia
1      
2      
     

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 6 năm 2016

                                                                         (Vui lòng ghi rõ ngày cập nhật cuối cùng)

 

Thông tin truy cập

58692241
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
6778
9619
58692241

Thành viên trực tuyến

Đang có 171 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website