27052024Mon
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Recent Posts

Studies on Vietnamese and Korean Literature and Films

Literary Writings & Translating

Trên toa tàu cuối năm

Trên toa tàu cuối năm

Friday, 03 June 2016  |  Diễm Trang

Tôi nhìn ra cửa sổ xe lửa, toàn một màu xanh của cây mì v&ag...

Loading...

Book Reviews

Vietnamese Literature

Sinology & Nom

Theater and Film

Linguistics

Vietnamese Folk Culture

Literary Theory & Criticism

Foreign Literatures & Comparative Literature

Lu Khe and the First Article Introducing Japanese Literature in Cochinchina

Sunday, 19 September 2021  |  Võ Văn Nhơn, Ngô Trà Mi

Lu Khe and the First Article Introducing Japanese Literature in Cochinchina

PGS.TS/ Assoc.Prof., Ph.D...

Loading...

Education

Dao Duy Anh – An erudite scholar and a respected educator

Dao Duy Anh – An erudite scholar and a respected educator

Saturday, 25 June 2016  |  Khoa Văn học

Abstract

Scholar and educator Dao Duy Anh had made outstanding contribution to our national culture. ...

Loading...

Vietnamese Cultural Links

Văn học Việt Nam ở Nhật Bản

Tuesday, 08 November 2016  |  KAWAGUCHI KEN’ICHI, Đoàn Lê Giang dịch

KAWAGUCHI KEN’ICHI

                     ...

Loading...

BA, MA, PhD. Theses

Narrative Art in Southern Novels before 1932

Narrative Art in Southern Novels before 1932

Tuesday, 21 February 2017  |  Phan Mạnh Hùng

(Summary)

Research Focuses and Expectations :

The studies the narrative art - the art of telling a stor...

Loading...

Calligraphy Club

Thu hứng

Thu hứng

Friday, 03 June 2016  |  Đỗ Phủ

Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm, 
Vu sơn, Vu giáp khí tiêu s&a...

Loading...

Youth Union & Student Association

Support Fund for Literature Students

Giới thiệu Khoa

Những năm đầu tiên sau giải phóng, Ngữ văn Việt Nam là tên gọi của một Tổ bộ môn được hình thành trên cơ sở tiếp quản Ban Văn chương Việt Nam và Ban Hán văn của Đại học Văn khoa Sài Gòn, có sự tăng cường của một số cán bộ từ Hà Nội vào....

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Lê Quang Trường - Trưởng Khoa

Phan Mạnh Hùng - Phó Trưởng Khoa

Hồ Khánh Vân - Phó Trưởng Khoa 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

KHOA VĂN HỌC 

1. PGS.TS.Lê Quang Trường (CT)           

2. PGS.TS.Lê Giang  

3.  NNC.Phan Nhật Chiêu       

4.  PGS.TS. Đào Ngọc Chương

5.  PGS.TS. Lê Khắc Cường

6.  GS.TS. Nguyễn Đức Dân

7.  PGS.Chu Xuân Diên              

8. PGS.TS. Lê Tiến Dũng           

9. PGS.TS. Nguyễn Công Đức   

10. TS.Huỳnh Thị Hồng Hạnh     

11. PGS.TS. Phan Thu Hiền                     

12.  PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu                            

13.  PGS.TS. Lê Trung Hoa

14. ThS.Nguyễn Văn Hoài

15. PGS.TS. Nguyễn Văn Huệ     

16. PGS.TS. Nguyễn Công Lý     

17.  TS.Võ Văn Nhơn       

18. TS.Nguyễn Đình Phức           

19.  GS.TS. Huỳnh Như Phương   

20.  PGS.TS.Trần Thị Phương Phương (Thư ký)

21. TS.Hồ Minh Quang                

22. NNC.Nguyễn Ngọc Quang

23. TS.Nguyễn Ngọc Quận

24.  TS.Trần Lê Hoa Tranh

25. TS. Lê Quang Trường

26. PGS.TS. Ng Thị Thanh Xuân

Khoa Văn học là một trong 46 khoa / bộ môn trực thuộc và các trung tâm nghiên cứu và đào tạo của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Những năm đầu tiên sau giải phóng, Ngữ văn Việt Nam là tên gọi của một Tổ bộ môn được hình thành trên cơ sở tiếp quản Ban Văn chương Việt Nam và Ban Hán văn của Đại học Văn khoa Sài Gòn, có sự tăng cường của một số cán bộ từ Hà Nội vào. Ngày 30-4-1977, Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh  được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai trường Đại học Khoa học Sài Gòn và Đại học Văn khoa Sài Gòn. Tổ bộ môn Ngữ văn Việt Nam trở thành một tổ trực thuộc của Trường do ông Mai Cao Chương làm Tổ trưởng và ông Lưu Khôn làm Tổ phó.

Năm 1978, Tổ bộ môn Ngữ văn Việt Nam được Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp ra quyết định nâng thành Khoa Ngữ văn Việt Nam, ông Mai Cao Chương được cử làm Chủ nhiệm và ông Trần Chút - Phó chủ nhiệm khoa. Năm 1982, Khoa Ngữ văn Việt Nam được đổi tên thành Khoa Ngữ văn.

Từ tháng 8 - 1990, Khoa Ngữ văn được điều hành bởi một Ban chủ nhiệm do ông Nguyễn Lộc làm Trưởng khoa và các ông Trần Chút, Huỳnh Như Phương làm Phó trưởng khoa. Từ tháng 5 - 1992, Khoa được Bộ và Trường giao thêm nhiệm vụ đào tạo ngành Báo chí.

Đến tháng 8 - 1994, Khoa Ngữ văn lại được Bộ Giáo dục Đào tạo đổi tên thành Khoa Ngữ văn và Báo chí (Theo quyết định số 2308/GD-ĐT ngày 20 - 8 - 1994 của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Vũ Ngọc Hải ký). Ban chủ nhiệm mới của Khoa cũng bắt đầu hoạt động từ đó gồm Trưởng khoa là ông Huỳnh Như Phương và các Phó trưởng khoa là ông Nguyễn Ngọc Quang và bà Trần Thị Mỹ. Ngày 10 - 10 - 1996, Ban chủ nhiệm này được  Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP. Hồ Chí Minh, ký quyết định bổ nhiệm tiếp tục công tác trong nhiệm kỳ 1996 - 2000. Đến tháng 12-1998, Hiệu trưởng bổ nhiệm thêm một Phó trưởng khoa là ông Nguyễn Công Đức .

Năm 2002, Hiệu trưởng đã bổ nhiệm Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ 2002 - 2007 gồm Trưởng khoa là ông Nguyễn Ngọc Quang, các Phó trưởng khoa là ông Nguyễn Công Đức, ông Lê Tiến Dũng, bà Đoàn Ánh Loan.

Đến tháng 5 - 2007, Khoa Ngữ văn và Báo chí được đổi tên lại thành Khoa Văn học và Ngôn ngữ (Theo quyết định số 111/QĐ - TCHC ngày 25 - 4 - 2007 do PGS TS Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP. Hồ Chí Minh ký). Ban chủ nhiệm mới của Khoa gồm Trưởng khoa là ông Đoàn Lê Giang, các Phó trưởng khoa là bà Đoàn Ánh Loan, bà Trần Thị Phương Phương, ông Nguyễn Ngọc Quận.

Đến tháng 3 - 2008, do bà Đoàn Ánh Loan từ nhiệm, hiệu trưởng đã bổ nhiệm ông Võ Văn Nhơn làm Phó trưởng khoa.

Đến tháng 9 - 2010, do ông Võ Văn Nhơn đi công tác ở nước ngoài, hiệu trưởng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Phức làm Phó trưởng khoa.

Đến tháng 1 - 2011, do ông Nguyễn Đình Phức được cử làm Trưởng Khoa Ngữ văn Trung Quốc, hiệu trưởng đã bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh làm Phó trưởng khoa.

Từ nhiệm kỳ 2013 - 2018, Khoa có BCN mới gồm Trưởng khoa là ông Đoàn Lê Giang, các Phó trưởng khoa là bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh, bà Trần Lê Hoa Tranh và ông Lê Quang Trường.

Vào tháng 6 năm 2018, Hiệu trưởng đã bổ nhiệm Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm Trưởng khoa là ông Lê Quang Trường, các Phó trưởng khoa là ông Phan Mạnh Hùng, bà Hồ Khánh Vân.

Năm 1978, Khoa Ngữ văn Việt Nam chỉ có 3 bộ môn là Văn học, Ngôn ngữ học và Hán Nôm. Trước yêu cầu của nhiệm vụ đào tạo và sự phát triển của đội ngũ giảng viên, ngày 20 - 10 - 1994,  Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, đã ra quyết định số 966/TCCB thành lập và tổ chức lại 7 bộ môn của Khoa gồm: Văn hóa học và văn hóa dân gian, Văn học Việt Nam và lý luận văn học, Văn học nước ngoài, Ngôn ngữ học, Hán nôm, Ngữ văn Trung Quốc và Báo chí. Từ năm 1998, Bộ môn Ngữ văn Trung Quốc tách ra thành một khoa mới. Đến tháng 5 - 2007, Bộ môn Báo chí tách ra thành Bộ môn trực thuộc trường. Các bộ môn còn lại được tổ chức như sau: Văn hóa dân gian, Văn học Việt Nam, Lý luận và phê bình văn học, Văn học nước ngoài và Văn học so sánh, Ngôn ngữ học, Hán nôm. Đến tháng 3.2008, Khoa lại có thêm Bộ môn Nghệ thuật học.

Ngày 21 - 02 - 2017, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn đã ra 3 quyết định: số 177/QĐ-XHNV-TCCB, số 174/QĐ-XHNV-TCCB và số 176/QĐ-XHNV-TCCB về việc sắp xếp lại Khoa Văn học và Ngôn ngữ, theo đó Khoa Văn học và Ngôn ngữ đổi tên thành Khoa Văn học thuộc Trường ĐH KHXH&NV- ĐHQG HCM, Bộ môn Ngôn ngữ thuộc Khoa tách ra, đổi tên thành Bộ môn Ngôn ngữ học trực thuộc Trường ĐH KHXH&NV- ĐHQG HCM.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Khoa Văn học được Trường và Đại học Quốc gia cũng như Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho các chức năng và nhiệm vụ sau đây:

Đào tạo bậc cử nhân (đại học) các ngành Ngữ văn thuộc các hệ chính quy tập trung , không chính quy tập trung (và hàm thụ trước đây) gồm:

  • Ngành Văn học
  • Ngành Hán – Nôm

Đào tạo bậc Thạc sĩ  (Cao học):

  • Ngành Văn học Việt Nam
  • Ngành Văn học nước ngoài
  • Ngành Lý luận văn học

Đào tạo bậc Tiến sĩ  (Nghiên cứu sinh) :

  • Ngành Lý luận văn học
  • Ngành Văn học Việt Nam

Nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng đào tạo các ngành học và ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Biên soạn và hoàn chỉnh bộ sách công cụ và giáo trình phục vụ cho việc đào tạo các ngành học và các bậc đào tạo (đại học và sau đại học).

Xây dựng đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất để hoàn thành các nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Quan hệ và hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

LIÊN HỆ

Địa chỉ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Khoa Văn học 

Điện thoại: 8. 38293828. Bấm số nội bộ 146

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Online Members

We have 159 guests and no members online

Homepage Data

61201814
Today
Yesterday
All
2307
8919
61201814

Show Visitor IP: 44.200.86.95
27-05-2024 06:45

Sponsors