28062022Tue
Last updateMon, 27 Jun 2022 9am

Thông báo v/v nhập học của học viên cao học và nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2015

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

  KHOA VĂN HỌC & NGÔN NGỮ

 

                                                                        

Số:   /TB -XHNV-VHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

TP. Hồ Chí Minh, ngày  01  tháng 09  năm 2015

 

                     

 

 

 

THÔNG BÁO

          V/v nhập học của học viên cao học và nghiên cứu sinh  đợt  1 năm 2015


Quy định trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ Khoá 2010, khoá 2011 và khoá 2012

 

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

                TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

                                   _______­­­­_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ________________________________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v Quy định trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ

Khoá 2010, khoá 2011 và khoá 2012

 

Từ năm 2015, Khoa Văn học và Ngôn ngữ bắt đầu đào tạo Thạc sĩ Lý luận văn học

Ngày 22-12-2014, PGS. TS. Phan Thanh Bình, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. HCM,  đã ký quyết định số 1534/ QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH giao cho Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn nhiệm vụ đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Lý luận văn học (Mã ngành 60 22 01 20). Trước đây Khoa Văn học và Ngôn ngữ của Trường đã mở các ngành Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Ngôn ngữ học và Hán Nôm. Nay, với ngành Lý luận văn học, học viên không chỉ được trang bị kiến thức về các lý thuyết văn học, mỹ học mà còn được rèn luyện phương pháp thực hành viết nhận xét, bình luận về những hiện tượng văn nghệ có tính thời sự. Hồ sơ tuyển sinh vào ngành này bắt đầu nhận từ ngày 19-01-2015 đến ngày 27-3-2015.

Online Members

We have 169 guests and no members online

Homepage Data

54444679
Today
Yesterday
All
15637
7947
54444679

Show Visitor IP: 44.192.47.87
28-06-2022 15:34